Danskernes Risikoopfattelse går i dybden med, hvordan befolkningen forholder sig til en række af de risici, som myndighederne udpeger som de mest væsentlige for samfundet at forholde sig til.

Forsideillustrationen fra Danskernes Risikoopfattelse 2022.

Danskernes Risikoopfattelse tager udgangspunkt i repræsentative undersøgelser blandt befolkningen. Respondenterne blev bedt om at forholde sig til en række risici på flere parametre. Dertil kom spørgsmål om bl.a. kommunikation fra myndighederne i forbindelse med kriser, ulykker og katastrofer.

 

Den seneste udgave af Danskernes Risikoopfattelse er gennemført i 2022 (udgivet 2023). Beredskabsstyrelsen har tidligere gennemført undersøgelser i 2015 (udgivet 2016), 2017 og 2019.

Sidst opdateret 22. marts, 2023 - Kl. 14.50