I årene 2023-2025 bidrager Danmark til en evaluering af brandsikkerhed på nukleare anlæg. Evalueringen gennemføres for udvalgte nukleare anlæg i hver EU-medlemsstat. Danmarks nukleare anlæg, placeret ved Risø nord for Roskilde, er alle under afvikling eller forberedt til afvikling, men anlæggene er efter EU-Kommissionens specificering stadig omfattet af rammerne for evalueringen. De nationale evalueringer er afsluttet ved udgangen af 2023 og vil derefter indgå i en evaluering på tværs af EU´s medlemsstater i årene frem til 2025.


Evalueringerne af brandsikkerheden på de nukleare anlæg ved Risø er gennemført med bidrag fra Dansk Dekommissionering, der har det praktiske ansvar for at opretholde brandsikkerheden på de nukleare anlæg og har al nødvendig dokumentation for anlæg mv., der danner grundlag for at gennemføre denne evaluering.


Rapporten for den danske evaluering kan læses her:
Topical Peer Review II on Fire Protection - National Assessment Report of Denmark


Via nedenstående link kan læses mere om evalueringen samt findes de øvrige EU-medlemsstaters rapporter:
EU topical peer reviews | ENSREG

 

Inddragelse af interessenter
Som en del af processen for interessentinddragelse under evalueringen af brandsikkerhed på nukleare anlæg i EU-medlemsstater, har EU-kommissionen udformet et online spørgeskema, hvor man kan stille spørgsmål til evalueringsrapporterne fra de enkelt EU-medlemsstater.

Spørgeskemaet er åbent for alle og kan benyttes indtil den 9 februar 2024:
Stakeholder participation (Q&A) on the second Topical Peer Review on ‘fire protection’ at nuclear installations

Sidst opdateret 8. januar, 2024 - Kl. 12.14