• Love og regler


 • Retningslinjer og vejledninger


 • Læringsmaterialer


 • Udtalelser og domme
  • Beredskabsstyrelsens notat af 7. april 2011 om deltidsansatte brandfolks mødested
  • Beredskabsstyrelsens notat af 24. januar 2011 om holdledere som ledere af den tekniske indsats
  • Beredskabsstyrelsens notat af 13. november 2009 om holdledere og disses placering i udrykningen
  • Beredskabsstyrelsens mail af 13. november 2009 til X Kommune om førsteudrykningens bemanding med holdleder og holdlederens placering
  • Beredskabsstyrelsens mail af 17. april 2008 til -- om forståelsen af ”førsteudrykningen”, herunder om der skal en holdleder med udrykningen, såfremt et 2. slukningstog skal assistere på et eksisterende skadested. Det bemærkes, at udtalelsen ikke forholder sig til den situation, at hold nr. 2 skal indsættes selvstændigt, idet der her skal indgå en holdleder

 • Rapporter 


 • Historisk materiale
  •  
Sidst opdateret 7. juni, 2023 - Kl. 09.56