• Love og regler


 • Retningslinjer og vejledninger


 • Læringsmaterialer
  •  
 • Udtalelser og domme
  • Forsvarsministeriets breve af 2. september 2009 og 1. oktober 2009 til Albertslund om betaling for assistance fra et andet kommunalt redningsberedskab
  • Beredskabsstyrelsens brev af 12. december 2007 til Skive Kommune om fortolkning af beredskabslovens §§ 20 og 22
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Forsvarsministeriets brev af 26. marts 2007 til samtlige kommunalberedskaber og regioner om placering af ansvaret for svære frigørelsesopgaver ved trafikuheld med fastklemte bilagt notat af 26. marts 2007 om klage- og erstatningsadgang i forbindelse med frigørelse af fastklemte. Ved Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Forsvarsministeriets brev af 16. januar 2008 blev ikrafttrædelsestidspunktet fastsat til 1. juli 2008. Ved Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Forsvarsministeriets brev af 13. november 2008 blev der udsendt en vejledning om frigørelse af fastklemte
  • Skov- og Naturstyrelsens brev af 7. februar 2000 til Søllerød Kommune vedr. betalingskrav i forbindelse med naturhændelser
  • Beredskabsstyrelsens brev af 22. marts 2000 til Varde Kommune om refusion af udlæg i forbindelse med oversvømmelse og orkanen i 1999
  • Beredskabsstyrelsens brev af 22. marts 2000 til Ribe Kommune om refusion af udlæg i forbindelse med orkanen i 1999
  • Beredskabsstyrelsens brev af 11. december 1997 til Falck A/S om erstatning for materiel i forbindelse med brand
  • Beredskabsstyrelsens udtalelse af 7. oktober 1996 til Hillerød Kommune om erstatning i forbindelse med brand. Særligt vedr. brandlidtes egen medvirken og mulighed for erstatning efter beredskabslovens § 20, stk. 2
  • Beredskabsstyrelsens notat af 20. marts 1996 om det kommunale redningsberedskabs erstatningsansvar over for private, som stiller materiel til rådighed for den kommunale indsats

 • Rapporter


 • Historisk materiale
  •  

 

Sidst opdateret 19. maj, 2023 - Kl. 10.34