Abstract: 
Formålet med evalueringen er å vurdere VIBs evne til å håndtere store langvarige hendelser og danne læringspunkter for å kunne skape organisatorisk læring og forbedring. Evalueringen skal også identifisere om det er behov for endringer i organisasjonens interne styrende dokumentasjon, roller og beskrivelser for stabsarbeid. Til slutt skal rapporten være tilgjengelig for andre organisasjoner som ønsker å lære om hvordan VIB har håndtert en hendelse som per dags dato er sjelden.

 

Keywords:
Transport af batterier, Skibe, Thermal Runaway

Sidst opdateret 2. marts, 2022 - Kl. 09.08