Abstract: 
Projektet skal afdække de relevante forhold, der kan have indflydelse på sikkerhedsniveauet i garageanlæg og bygninger med garageanlæg, herunder brandbelastning, oplag, brand- og røgudvikling, de konstruktive forhold og redningsbered skabets rednings- og slukningsarbejde. Projektet skal endvidere kortlægge eksisterende garageanlæg og anvendelsen af disse. Projektet omfatter et litteraturstudie og analyse med indhentning af den tilgængelige viden på området fra både ind og udland. Litteraturstudiet og analysen skal omfatte en tilbundsgående afdækning af brand- og risikomæssige forhold for garage anlæg, herunder om bygningsreglementets krav til garageanlæg i passende omfang tager højde for risikoen for, at der opstår brand i biler. På baggrund af oplysninger indhentet via litteraturstudiet/analysen, data og erfaringer skal der udarbejdes vurderinger, herunder risikovurderinger, med klare anbefalinger og konklusioner.

 

Keywords:
Personkøretøjer, Thermal Runaway, P-anlæg, Opladning, Batterilagre

Sidst opdateret 11. marts, 2022 - Kl. 13.43