Abstract: 
DNV GL har utført en studie for Petroleumstilsynet for å belyse risikoelementer, mulige kompenserende tiltak og sikkerhetsmessige forhold knyttet til litium-ion batterier i petroleumsindustrien. Arbeidet inkluderer både risikoelementer knyttet til store batterisystemer og spesielle risikoforhold ved bruk av disse på offshore innretninger. Målet for studien har vært å bidra til økt forståelse for av risikoelementer, mulige kompenserende tiltak og sikkerhetsmessige forhold knyttet til bruk av litium-ion batterier i petroleumsnæringen.

 

Keywords:
Batterilagre, Thermal Runaway, Sikkerhedsforanstaltninger, Holdbarhed

Sidst opdateret 25. februar, 2022 - Kl. 13.40