Tre ikoner med sundhedsfare

Kemisk Beredskab kan rådgive om kemiske stoffer i forbindelse med:

 

  • indholdsstoffer i produkter
  • håndtering af kemikalieforurenede personer
  • rensning og dekontaminering af personel og materiel
  • analyse af indholdsstoffer i tilfælde af kemikalieskader

 

På hjemmesiden kemikalieberedskab.dk findes detaljeret information om kemiske stoffer, blandt andet symptomer, førstehjælp og forslag til læge.

 

Ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital er der mulighed for telefonisk at indhente rådgivning om risici og behandlingsmuligheder, hvis personer er kommet i kontakt med kemiske stoffer.

 

Håndtering af kemikalieforurenede personer
Der er produceret 12 håndteringskort til brug for de første, der skal tage sig af evt. kemikalieforurenede personer. Kortene indeholder konkrete forslag til rensning af kemikalieforurenede personer samt forslag til primær behandling af kemikalieskadede patienter.

 

De 12 håndteringskort består hver af to sider. Kortene er udarbejdet af Kemisk Beredskab i Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Giftlinjen på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital.

 

Se håndteringskortene her:

 

 

Information om kemiske stoffer

Sidst opdateret 15. juli, 2020 - Kl. 14.56