Kemisk Beredskab kan rådgive om kemiske stoffer i forbindelse med:

 • Udslip af kemiske stoffer (f.eks. ved håndtering og sammenblanding af kemikalier)
 • Brand, hvori der indgår kemiske stoffer eller udvikles farlig røg,
  transportuheld, hvori der indgår farligt gods
 • Prøvetagning (f.eks. ved fund af kemikaliesamlinger og euforiserende stoffer samt efter eksplosioner)
 • Håndtering af kemikalieforurenede personer
 • Rensning og dekontaminering af indsatspersonel og materiel
 • Vurdering af sikkerhedsafstande og spredning af kemiske stoffer
 • Kemisk terror

Kemisk Beredskab har udviklet "Informatiosnsystemet om farlige stoffer", som i dag består af hjemmesiden www.kemikalieberedskab.dk og app'en "Farlige stoffer" (Se download links i boksen).

Ved giftlinjen på Bispebjerg Hospital er der mulighed for telefonisk at indhente rådgivning om risici og behandlingsmuligheder, hvis personer er kommet i kontakt med kemiske stoffer.

Spredningsprognoser

Kemisk Beredskab kan herudover udarbejde computergenererede spredningsprognoser til myndigheder, f.eks. i forbindelse med beredskabsplanlægning.

Prognoserne kan også udarbejdes til indsatsledere som led i rådgivning ved længerevarende hændelser med kemiske stoffer f.eks. ved spild, eller ved farlig brandrøg.

Analyse

Kemisk Beredskab kan udføre laboratorieanalyser af kemiske stoffer, herunder eksplosivstoffer og kemiske kampstoffer, specielt med det formål at identificere ukendte stoffer. Det kan f.eks. dreje sig om analyser af:

 • Ukendte stoffer eller produkter, herunder eksplosivstoffer og kampstoffer
 • Udslip af stoffer, f.eks. ved håndtering og sammenblanding af kemikalier
 • Pulverbreve
 • Rester efter eksplosioner
 • Forgiftningstilfælde
 • Forurening af drikkevand
 • Ukendte genstande

Assistancer

Beredskabsstyrelsen kan via Kemisk Beredskab assistere politi, redningsberedskaber og andre myndigheder med mobile kemiske målehold på et skadested, hvor der findes kemiske stoffer.

På stedet kan Kemisk Beredskab yde rådgivning og foretage feltsporing med mobilt analyseudstyr. Udstyret kan identificere gasser, væsker og faste stoffer.

HazMat-beredskabet

Det kan eventuelt foregå ved hjælp af såkaldte HazMat-hold (HazMat = Hazardous Materials).

HazMat-holdene består af specialuddannet personel fra Beredskabsstyrelsens centre og kemikere fra Kemisk Beredskab, der er forsynet med mobilt måleudstyr og køretøjer. Holdene kan identificere kemiske stoffer med det mobile analyseudstyr inden for fareområdet.

Beredskabsstyrelsen råder over tre HazMat-hold, der dækker hele landet; et ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning, et ved Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved og et ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene.

Sidst opdateret 1. oktober, 2020 - Kl. 15.59