Pricrinsyre

Gammel flaske med picrinsyre

En række kemikalier er på tør form eksplosivstoffer, men gøres mindre følsomme (desensibiliseres) ved tilsætning af vand eller alkohol. Dette gør, at disse kemikalier kan benyttes på en sikker måde i fx laboratorier. Desensibiliseringen betyder også, at kemikalierne ikke er omfattet af reglerne for eksplosivstoffer, men i stedet kan opfattes som almindelige brandfarlige kemikalier.

 

Eksempler

De kemikalier af denne type, som man typisk støder på er pricrinsyre (2,4,6-trinitrophenol) og 2,4-dinitrophenylhydrazin. Begge kemikalier blev tidligere anvendt hyppigt i laboratorier, men de benyttes ikke så ofte længere. Der er derfor ikke længere en grad af tryghed ved at omgå disse kemikalier.

 

Transport

Når disse kemikalier indkøbes fra nye, er de typisk klassificeret som brandfarlige faste stoffer efter klasse 4.1 i transportreglerne med klassifikationskode D eller DT.

 

Oplag

Så længe kemikalierne opbevares uåbnet i originalemballagen, så vil de vedblive med at være desensibiliseret. Når beholderen har været åbnet kan der opstå tvivl om de er tørret ud så de ikke længere er desensibiliseret. Hvis man har godt styr på sine kemikalier, og jævnligt foretager kontrol, så kan man selv tjekke om de skulle udtørre ved at foretage kontrolvejning og se på et eventuelt vejetab. Hvis man er i tvivl kan man tilføre ekstra vand, så man er sikker på, at man bevarer desensibiliseringen.

 

Gamle beholdere

Ved fund af gamle beholdere kan der opstå tvivl om desensibiliseringen er bevaret. Man kan derfor vælge at desensibilisere ved at tilføre vand. Hvis kemikalierne har været opbevaret i plast- eller glasbeholdere uden metallåg kan man benytte følgende procedure:

 

Placer beholderen i en balje med is og vand. Fjern låget og hæld lidt is i beholderen. Lad beholderen stå til stoffet i beholderen er dækket af vand. Ved håndteringen bør man træffe en række sikkerhedsforanstaltninger fx håndtering i stinkskab suppleret med brug af sikkerhedsskærm og arbejdshandsker (gerne med kevlar). Har man en manglende rutine i at foretage den procedure og derfor ikke selv ønsker at gennemføre proceduren, så må man via det lokale politi rekvirere ammunitionsrydningstjenesten. Kemikaliet vil så blive bortskaffet som potentielt eksplosionsfarligt affald.

 

Flowdiagram

Flowdiagram for håndtering af desensibiliserede eksplosivstoffer.

Information om kemiske stoffer

Sidst opdateret 2. oktober, 2020 - Kl. 13.30