Overfladereddere

Overfladereddere under eftersøgning i å.

Materiel og udrustning

Redningsspecialisterne er uddannet til i makkerpar, systematisk at kunne afsøge vandfyldte områder for personer eller genstande, og vil i skiftehold kunne arbejde med en kontinuerlig eftersøgning løbende over flere døgn. Fundne objekter vil kunne optages fra lavere dybder.

 

Redningsspecialister er udstyret og uddannet til at kunne:

  • bjærge fx køretøjer eller andet materiel.
  • samarbejde med øvrige aktører, som har specialer i vådt miljø, herunder dykkere, SAR enheder og maritime enheder.
  • indsættes direkte fra vandkanten eller via Beredskabsstyrelsens både, som kan operere på lavt vand.
  • yde førstehjælp ved maritime ulykker, og medbringer certificerede livreddere ved assistancekald.
Sidst opdateret 28. juli, 2020 - Kl. 15.59