Laila Reenberg

Direktør Laila Reenberg

Laila Reenberg

Direktør for Beredskabsstyrelsen.

Laila Reenberg er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1988 og startede samme år som fuldmægtig i Forsvarsministeriet. Fra 1996 - 2015 varetog hun adskillige chefstillinger i departementet, som bl.a. chef for Budget- og Økonomikontoret, Ressourceafdelingen og Koncernpersonale- og Administrationsafdelingen. Laila Reenberg har udover de mange års erfaring fra Forsvarsministeriet senest været direktør for Forsvarministeriets Personalestyrelse fra 2015-2021.

 

Peter Kragh

Vicedirektør Peter Kragh

Peter Kragh

Vicedirektør, brigadechef og divisionschef for Operationsdivisionen.

Peter er uddannet officer fra Beredskabsstyrelsen og har en master i retorik og formidling fra Aarhus universitet. Han blev indkaldt som værnepligtig til det daværende civilforsvar i 1990, og har siden bestridt en række forskellige leder- og chefstillinger forskellige steder i Beredskabsstyrelsen og en periode i Forsvarsministeriet. Peter har desuden været udsendt for Beredskabsstyrelsen og EU´s civilbeskyttelsesmekanisme en række gange som leder eller ekspert ved forskellige internationale operationer.


Asif Parbst Amin

Vicedirektør Asif Parbst Amin

Asif Parbst Amin

Vicedirektør og chef for Myndighedsdivisionen.

Asif Parbst Amin er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1995 og har en masters (LL.M.) fra University of Michigan, USA, 1996. Han aftjente sin værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland i 1995, og har det meste af sit arbejdsliv beskæftiget sig med udenrigs- og sikkerhedspolitik og folkeret i Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.

Han har været udsendt til den danske ambassade i Tyrkiet og FN-missionen i New York samt som politisk rådgiver til NATO’s mission i Irak. Senest har Asif varetaget stillingen som kontorchef i Juridisk Center i Forsvarsministeriet fra 2014-2021.  

 

Vicedirektør Christine Engel Christensen

Vicedirektør Christine Engel Christensen

Christine Engel Christensen
Vicedirektør og chef for Koordinations- og Styringsdivisionen.

Christine er uddannet cand. Scient. Anth. i 2000 fra Københavns Universitet og desuden sprogofficer i arabisk.

Christine startede sin karriere i en international mission i Hebron som research officer. Herefter kom Christine til FE, hvor hun arbejdede i en årrække i forskellige stillinger, bl.a. som chef for Kontraterrorsektoren i FE og som del af FE ledelse.

Christine har ligeledes været i Forsvarsministeriets departement fra 2018-2022, hvor hun bl.a. har været kontorchef i Center for Cyber og Digitalisering.

Sidst opdateret 7. januar, 2022 - Kl. 10.13