I begyndelsen af 1980’erne påbegyndte et par pensionerede medarbejdere i den daværende Civilforsvarsstyrelse arbejdet med at indsamle og registrere forskellige effekter, som blev opmagasineret i et depot.

 

Opgaverne med at opbygge og registrere samlingen varetages af frivillige (ulønnede) fra forskellige tjenestesteder samt pensionerede medarbejdere.

 

På museumsdepotet opbevares flere tusinde museumsgenstande. Over 2.000 effekter er registreret og beskrevet. Museumssektionen råder over eksemplarer af så godt som alt, der gennem tiderne har været anvendt i administration, uddannelse, indsats, og beredskab i såvel det civile luftværn som civilforsvar, herunder ikke mindst fra det daværende CBU-korps og CF-korps. Desuden findes en række genstande fra de kommunale og frivillige civilforsvarsorganisationer.

 

Der findes bl.a. gamle brand- og redningskøretøjer, kommandovogne, motorcykler, indsatsmateriel, uniformer, mundering, kontorudstyr, radioer, telefonudstyr, varslingsudstyr, reglementer, bestemmelser, befalinger, forskrifter, betænkninger, og love.

 

Hylderne rummer derudover et utal af fotos, film, bånd, artikler, foredrag, personlig beretninger, mandskabsblade, fagtidsskrifter og meget andet.

Praktisk information

Museumsdepotet er bemandet hver tirsdag. Du kan aftale tid for besøg på museumsdepotet ved at ringe til:

 

Pensioneret underdirektør Jørgen Holst Hansen på tlf. 60601485

 

eller

 

Chefsergent Søren Benthin på tlf. 20735400.

Beredskabsstyrelsens Museumsdepot
Frederiksværksvej 12
Esbønderup
3230 Græsted

 

Museumsdepotet ligger ved mobiliseringsstationen på vejen mellem Helsinge og Helsingør ved viadukten under Gillelejevejen.

Sidst opdateret 6. april, 2021 - Kl. 11.12