Laila Reenberg og Leivur Persson underskriver midlertidig samarbejdsaftale mellem Danmark og Færøerne.

Beredskabsstyrelsens direktør Laila Reenberg og Arbeiðs- og brunaeftirlitið’s direktør Leivur Persson underskriver midlertidig samarbejdsaftale. Foto: Beredskabsstyrelsen. 

I slutningen af maj afholdt Beredskabsstyrelsen og Arbeiðs- og brunaeftirlitið (Færøernes beredskabsmyndighed) det årlige kontaktudvalgsmøde. Årets møde blev afholdt i Torshavn på Færøerne med deltagelse af bl.a. Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg samt Arbeiðs- og brunaeftirlitið’s direktør, Leivur Persson. 

 

Formålet med kontaktudvalget, der blev etableret i forbindelse med Færøernes hjemtagelse af beredskabsområdet i 2007, er at opretholde et kontinuerligt samarbejde mellem beredskabsmyndighederne i rigsfællesskabet, herunder skabe rammer for fælles initiativer, kompetenceudvikling, interessevaretagelse i internationale sammenhænge og konstruktive udvekslinger af meninger og erfaringer m.v.

 

Til mødet orienterede myndighederne om de respektive landes krisestyringsorganisationer, om hvordan myndighederne arbejder med at øge samfundenes robusthed, og hvordan den globale sikkerhedssituation påvirker myndighedernes arbejde og prioriteringer.

 

Sammenfattende konstaterede direktørerne, at samarbejdsrelationerne mellem myndighederne er særdeles gode og konstruktive.

 

Idet det færøske landsstyre i samarbejde med den danske regering arbejder for, at Færøerne opnår fuld deltagelse i det nordiske beredskabssamarbejde (Haga-samarbejdet), har Beredskabsstyrelsen og Arbeiðs- og brunaeftirlitið indgået en midlertidig samarbejdsaftale, der giver Arbeiðs- og brunaeftirlitið mulighed for at deltage i nordiske mødefora, kurser og arbejdsgrupper på styrelsesniveau som en del af Beredskabsstyrelsens delegation. Beredskabsstyrelsen orienterer derudover regelmæssigt Arbeiðs- og brunaeftirlitið om det nordiske beredskabssamarbejde samt andre aktuelle emner i dette regi.

 

Aftalens fortsatte gyldighed skal revurderes, når spørgsmålet om færøsk deltagelse i Haga-samarbejdet er endeligt afklaret.