Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er blevet opmærksomme på en IT-sårbarhed hos Beredskabsstyrelsen.

Sårbarheden, der har eksisteret i en årrække, er nu afhjulpet. Sårbarheden vedrørte adgang til en række uklassificerede systemer, og der er pt. ikke indikationer på, at Beredskabsstyrelsens IT-systemer har været kompromitteret, men det kan på nuværende tidspunkt stadig ikke udelukkes, at det er sket.

Beredskabsstyrelsen har derfor besluttet at anmelde bruddet på persondatasikkerheden til Datatilsynet.

Personer, hvis oplysninger potentielt kan være berørt af databruddet, er personer, der indgår i personelpuljer eller har indgået i det operative statslige eller kommunale redningsberedskab.

Beredskabsstyrelsen tager sagen meget alvorligt, da tillid til informationssikkerheden er en del af grundlaget for, at vi på en sikker måde kan varetage vores opgaver.

Hvis du kan være omfattet af ovenstående og har spørgsmål mht. dette, kan du skrive til DPO@fmn.dk.

Pressen kan henvende sig på BRS-KTP-KOM@brs.dk.