Forberedt på kriser

Illustration: Colourbox.

Risiko- og trusselsbilledet er skærpet. Ekstreme vejrhændelser står til at blive hyppigere og voldsommere, og truslen fra menneskeskabte hændelser som cyberangreb og sabotage er øget som følge af den forværrede sikkerhedspolitiske situation i Europa.

 

Det kan i værste tilfælde påvirke adgangen til nogle af de basale fornødenheder i form af strøm, vand, varme mv., som vi tager for givet i hverdagen.

 

Det er baggrunden for, at Beredskabsstyrelsen i samråd med øvrige relevante myndigheder nu lancerer anbefaling og råd til, hvordan man som privatperson bør forberede sig på kriser.

 

Tre døgn

Anbefalingen er, at man skal kunne klare sig selv og sin hustands behov i tre døgn, hvis der opstår en krisesituation.

 

- Heldigvis er Danmark et trygt og sikkert samfund. Men med udviklingen i risiko- og trusselsbilledet er det også klart, at der kan opstå situationer, hvor myndighederne ikke kan hjælpe alle med det samme, siger Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg, og fortsætter:

 

- Vi vil gerne have den enkelte til at overveje sin egen og sin hustands situation: Hvordan kan jeg klare mig, hvis strømmen går, og jeg ikke kan bruge komfur og køleskab? Hvad hvis jeg ikke kan købe ind i en periode, eller hvis internettet er nede? Det kræver, at man er forberedt.

 

Anbefalingen støttes op af en række konkrete råd. Både anbefaling og råd er udarbejdet i tæt samarbejde med relevante myndigheder og bygger på faglige vurderinger fra styrelser på tværs af en række ministerområder.

 

Du kan gøre en forskel

Hvis du er forberedt, kommer det både dig selv, dine nærmeste og samfundet til gode.

 

For den enkelte person eller hustand betyder det, at man er bedre rustet i tilfælde af kriser. For samfundet betyder det, at myndighederne kan koncentrere sig om deres kerneopgave – fx genetablering af strømmen, politiarbejde, lægehjælp, brandslukning osv. – og om at hjælpe dem, som har det største behov.

 

For at du og din husstand skal kunne klare jer selv i tre døgn, bør du overveje forhold som mad, vand og kommunikationsmidler. Myndighederne præsenterer en række konkrete, vejledende råd, der kan hjælpe dig med forberedelserne.

 

Forberedt på kriser

 

Forberedt på kriser (pdf)

Opbyg dit hjemmeberedskab

Du kan stille og roligt opbygge dit hjemmeberedskab over tid. Køb lidt ekstra, når du alligevel er ude at handle.