Operationskoordinator Meta Bodenhagen

Operationskoordinator Meta Bodenhagen

I enheden Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen arbejder operationskoordinator Meta Bodenhagen. Hun varetager bl.a. arbejdet med øget diversitet i missionssammenhænge. Og der er mere i opgaven end blot at opfylde kvoter og mål.

- Det handler ikke om diversitet for diversitetens skyld. Der er belæg for, at hvis vi udsender hold af personer med forskelligt køn, alder og baggrund, vil holdet kunne bringe de forskellige baggrunde og syn på opgaven i spil. På den måde kan vi undgå blinde vinkler og finde bedre løsninger. Det styrker Beredskabsstyrelsen og hjælpearbejdet som helhed, siger Meta Bodenhagen.


I indsatsområder er der mange ting at have overblik over og tage vare på under eller lige efter en katastrofe – ofte i samarbejde med internationale kollegaer. I det arbejde er der mange hensyn at tage med i overvejelserne.


- På internationale missioner arbejder vi sammen på tværs af lande og ikke mindst kulturer. Godt samarbejde bygger på respekt og forståelse for de kulturforskelle, vi bringer ind i arbejdet. Derfor er det vigtigt at være enige om eksempelvis de helt basale bade- og indkvarteringsforhold i en lejr.


Foruden konkrete forhold for de udsendte handler diversitetstilgangen også om, hvordan Beredskabsstyrelsen støtter lokalbefolkningen i de katastroferamte områder.


- Det er vigtigt at vide, hvem de mest udsatte i katastrofer er. Ofte er det kvinder, ældre mennesker eller måske særlige etniske grupperinger. Det kan have indflydelse på tilrettelæggelsen af vores arbejde, fx i overvejelserne om, hvor vi placerer vores shelter-kapacitet eller vanduddelingsposterne, siger Meta Bodenhagen.


Arbejdet er også en del af en større indsats for fortsat at bidrage til, at Beredskabsstyrelsen er og forbliver en inkluderende arbejdsplads for en bred vifte af mennesker – uanset alder, køn og etnicitet.


- Det giver værdi for mig at gå på arbejde for at løfte netop denne problematik. Vi arbejder hele tiden på at forbedre os. Det er positivt, at der er øget fokus på og dialog om området. Første step på vejen er altid at have en åben dialog om udfordringer; det gælder lige fra diversitetsspørgsmålet til andre dagligdags opgaver i arbejdet, slutter Meta Bodenhagen af.