Over de seneste år har der været et øget fokus på, om litiumionbatterier udgør en særlig brandfare. Derfor følger både Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen udviklingen tæt. Litiumionbatterier findes i en lang række produkter - fra elcykler og mobiltelefoner til haveredskaber og værktøj.

 

Beredskabsstyrelsens seneste fokusanalyse på området peger fortsat på en stigning i antallet af brande i disse produkter. I 2023 blev registreret 131 brande, hvilket er en stigning på 24% i forhold til året før.

 

Graf over registrerede brande i mindre litiumprodukter fra 2018 til 2023.

 

- Den stigende tendens mærker vi i antallet af udrykninger. Derfor vil vi også opfordre folk til at følge myndighedernes råd og bl.a. installere en røgalarm der, hvor man oplader sine batterier, siger beredskabsdirektør i Beredskab Øst, Rasmus Storgaard Petersen.

 

Fra Sikkerhedsstyrelsen understreges det, at folk fortsat kan bruge batteriprodukter uden at frygte ulykker.

 

- Generelt bør vi ikke være bekymrede for at bruge produkter med litiumionbatterier. Det er dog vigtigt at behandle dem med respekt og følge myndighedernes anbefalinger for at sikre en sikker opladning, siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, Nicoline Zederkof Jensen.

 

Gode råd om sikker opladning

  • Brug kun ubeskadigede, originale genopladelige batterier.

  • Brug altid opladere, der er beregnet til netop dit produkt – og kontroller, at ledning og stik ikke har synlige skader.

  • Oplad dine batterier/produkter, så du kan handle, hvis der opstår varme, røg, dampe eller mislyde fra oplader eller batteri.

  • Hav mindst én fungerende røgalarm i det rum, som du oplader i.

  • Oplad ikke i nærheden af brandbart materiale, og dæk aldrig oplader eller batteri til - de kan blive overophedet.

  • Oplad ikke på steder, hvor en evt. brand kan spærre for flugtveje som døre eller trapper.

 

Behov for mere viden

 

Den stigende tendens peger på, at der er behov for mere viden om folks håndtering af litiumionbatterier.

 

- En del af forklaringen på den udvikling vi ser er, at antallet af denne type af produkter stiger fra år til år. Men vi har fortsat behov for mere viden om, hvordan brande i mindre litiumionprodukter bedst muligt forebygges. Derfor samarbejder vi lige nu med Sikkerhedsstyrelsen om at få afdækket, hvor udfordringerne er størst, og hvordan vi bedst muligt adresserer dem, siger analysechef i Beredskabsstyrelsen, Frederik Prytz-Grønfeldt.

 

Det forventes, at resultaterne af dette arbejde foreligger i andet halvår af 2024.