Beredskabsstyrelsen donerer perimetersikring til Ukraine.

Beredskabsstyrelsen donerer beskyttelse af infrastruktur til Ukraine

Lastbilen var læsset med perimetersikring, der kan bruges til sikring af kritisk energiinfrastruktur. Der er tale om donation af 2000 stk. tekstilbaserede celler, som bruges til perimetersikring. Cellerne kan fyldes med sand, jord, beton eller lignende, og kan stables, så der opbygges en mur. Perimetersikringen tages fra Beredskabsstyrelsen egen beholdning på lageret i Herning.

 

Typisk vil denne type materiel udsendes på Beredskabsstyrelses egne internationale missioner eller donneres, som tilfældet er her. Materiellet indgår derfor ikke som en del af Beredskabsstyrelsens nationale kapaciteter.

 

Materiellet doneres på baggrund af anmodning fra Ukraine via EU. Donationen er koordineret igennem og støttet af EU.

 

Beredskabsstyrelsen har siden krigens start doneret materiel, bidraget med nødhjælpskoordinering og facilitering af civile donationer for myndigheder og den private sektor for samlet set 370 mio. kr.