Beredskabsstyrelsens nye vejledning sætter fokus på, hvornår litiumionbatterier i større oplag og i større energilagringsenheder, de såkaldte BESS Battery Energy Storage Systems) skal betragtes som et brandfarligt oplag, der kan/bør reguleres af beredskabsloven. Det kan f.eks. være tilfældet for et centrallager for nye bilbatterier eller et BESS hos en stor, energikrævende virksomhed, Vejledningen indeholder samtidig en beskrivelse af en række relevante forebyggende og afhjælpende brandsikringstiltag.

 

Selvom teknologien bag litiumionbatterier ikke er ny, er efterspørgslen på flere, større og bedre batterier steget voldsomt. Med flere og større litiumionbatterier medfølger også et ændret risikobillede i forhold til brand.

 

Litiumionbatterier kan ved særlig varmepåvirkning eller fysisk skade i nogle tilfælde risikere at bryde i brand, men der er også set enkelte eksempler på spontan selvantændelse. En evt. brand kan være krævende at begrænse og få slukket.

 

Derfor har de kommunale redningsberedskaber mulighed for at stille særlige krav til større oplag af litiumionbatterier og BESS efter en bestemmelse i beredskabsloven. Vejledningen er primært tænkt som et hjælpeværktøj til de kommunale redningsberedskaber, men kan med fordel også anvendes af virksomheder, foreninger o.l., som overvejer at etablere et større oplag af litiumionbatterier eller en større energilagringsenhed med litiumionbatterier.

 

Du finder vejledningen på linket nedenfor.