Værnepligtige ved Beredskabsstyrelsen.

Foto: Beredskabsstyrelsen.

De kommunale redningsberedskaber – eller brandvæsener – har flere steder i landet udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt personel. For at afhjælpe det blev der sidste år etableret en forsøgsordning, hvor værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen udstationeres i fire dage ved et kommunalt redningsberedskab.

 

Qazo og Sloth fra Beredskabsstyrelsen Sjælland var blandt de værnepligtige, der i april var udstationeret ved Beredskab Øst, der dækker Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. De indgik i udrykninger, lavede øvelser og trænede sammen på tværs. Det var en god oplevelse for de to værnepligtige.

 

- Det giver rigtig god mening, og for mig giver det også blod på tanden og mod på at fortsætte i sporet, siger Sloth.

 

Selvom de værnepligtige var udstationeret i en periode med relativt få udkald, tager de meget læring med hjem.

 

- Vi går op og ned af brandfolkene, og det giver et rigtig godt indblik i deres hverdag og rutiner i løbet af en 24-timers vagt, siger Sloth.

 

- Og så er der også noget ved at gå med en pager på sig. Så føler man sig virkelig som en del af holdet, siger Qazo.

 

Selvom begge i evalueringen af deres udstationering har påpeget enkelte ting, der kan forbedres, er de ikke i tvivl om, at selve udstationeringsordningen er en god idé.

 

- Det er et megafedt koncept, så det skal de bare fortsætte med, siger Qazo.

 

Qazo har ikke på nuværende tidspunkt planer om at søge en karriere inden for redningsberedskabet, mens Sloth vil søge de muligheder, der er.

Om ordningen

Udstationeringen er et af flere initiativer, der skal medvirke til, at flere fortsætter i redningsberedskabet – altså de kommunale brandvæsener eller Beredskabsstyrelsen – efter de har afsluttet værnepligten i Beredskabsstyrelsen. I første omgang er der tale om en forsøgsordningen mellem Beredskabsstyrelsen Sjælland og Beredskab Øst.

Formålet er at give de værnepligtige indsigt i det kommunale redningsberedskab og mulighederne for ansættelse som hel- eller deltidsbrandfolk efter endt værnepligt. Samtidig vil det give mandskabet fra Beredskab Øst indblik i Beredskabsstyrelsens opgaver og kapaciteter samt uddannelsen af værnepligtige.

Redningsspecialistuddannelsen i Beredskabsstyrelsen tager ni måneder. Du får en branduddannelse og bliver klædt på til at løse en række opgaver ved katastrofer og større ulykker. Du får et udvidet kursus i førstehjælp, en redningsuddannelse og lærer bl.a. at håndtere kemikalier og farlige stoffer. De fleste værnepligtige får også et stort kørekort under uddannelsen.

Efter fire uger indgår du i udrykningsvagten som hjælper. Efter seks måneders intensiv uddannelse er du redningsspecialist. Du yder en vigtig indsats, når Beredskabsstyrelsen rykker ud. Det kan fx være ved oversvømmelser, brand, kemikalieudslip eller større ulykker med mange tilskadekomne.

Under uddannelsen lærer du at tage ansvar, arbejde under pres og håndtere uforudsete begivenheder – alt sammen noget, der styrker og modner dig, og giver dig en masse erfaring, du kan bruge videre i livet.

Hvis du er interesseret i at aftjene værnepligt ved Beredskabsstyrelsen og blive uddannet redningsspecialist, kan du læse mere her.