REFIL

Grafik: Beredskabsstyrelsen.

Retningslinjer for indsatsledelse (REFIL) beskriver de overordnede principper for ledelse og samarbejde ved alle former for beredskabsmæssige indsatser fra brande, olieforureninger til større eller mere komplekse hændelser som for eksempel skyderier.

 

Målgruppen for retningslinjerne er de parter, som skal samarbejde på et skadested med andre aktører om beredskab. REFIL kan bruges både til undervisning og som et opslagsværk.

 

REFIL 2023 indeholder bl.a. nye afsnit om varslingssystemet S!RENEN, om havmiljøberedskab, humanitær eftersøgning, oprettelse af evakuerings- og pårørendecenter m.m.

 

Der er også et revideret afsnit om ”sikkerhedshændelser”. Det dækker situationer, hvor der er formodning om, at der er tale om en bevidst, menneskeskabt personfarlig handling, og hvor politiet iværksætter tiltag, der skal normalisere situationen.

 

Om REFIL 2023

Den nye udgave (oktober 2023) af retningslinjerne erstatter retningslinjerne fra marts 2018. Retningslinjerne er udarbejdet og tiltrådt af de myndigheder og beredskabsaktører, som normalt er inddraget i en beredskabsmæssig indsats. Det gælder bl.a. Rigspolitiet, Danske Beredskaber og Danske Regioner. Men også forsvaret, Banedanmark, Miljøstyrelsen og Servicebranchens Arbejdsgiverforening m.fl. har bidraget.

 

REFIL er et dynamisk værktøj. Samarbejdsprincipperne vil løbende blive ajourført og udbygget.

 

Retningslinjer for indsatsledelse 2023 kan hentes nedenfor.