Redningsberedskabet i tal indeholder bl.a. oplysninger om de kommunale redningsberedskabers og Beredskabsstyrelsens kapacitet, udrykninger, afgangs- og responstider.

 

Årets udgave indeholder derudover to temaafsnit om hhv. brande i el- og hybridbiler og om brande forårsaget af hårde hvidevarer.

 

Nedslag i rapporten:

 

  • Antallet af udrykninger fra de kommunale redningsberedskaber steg i 2022 med 1,3 procent sammenlignet med perioden 2017-2021.
  • Antallet af blinde alarmer i ABA-anlæg er steget med 15 procent sammenlignet med 2021 og er rekordhøjt.
  • Set over en femårig periode er der en faldende tendens i antallet af reelle alarmer.
  • Beredskabsstyrelsen havde i 2022 et højt antal indsatser sammenlignet med tidligere år - når der ses bort fra ’COVID-19-årene’ 2020 og 2021.
  • Risikoen for brand er mindre i el- og hybridbiler end i diesel- og benzinbiler.
  • Set over en femårig periode er der en stigende tendens i antallet af brande i hårde hvidevarer.

 

Du finder Redningsberedskabet i tal 2022 nedenfor.