Internationalt samarbejde logistik IHP

Arkivfoto: Beredskabsstyrelsen.

Rusland angriber målrettet civil infrastruktur i Ukraine. Det rammer bl.a. vand-, el- og varmeforsyningen. Civilbefolkningen har et massivt og presserende behov for hjælp til at komme igennem den kolde vinter.

 

Som led i den danske akutstøtte til nødreparation af ødelagt energiinfrastruktur i Ukraine donerer Danmark 20 mobile opvarmningsenheder til den ukrainske beredskabsstyrelse. Der er tale om små transportable fyr, der kan opvarme bygninger eller store telte. Beredskabsstyrelsen donerer dem til sin ukrainske søsterenhed, State Emergency Service, ligesom at Beredskabsstyresen står for transporten. Tidligere har Beredskabsstyrelsen også doneret lignende varmefyr og generatorer til Ukraine.

 

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen udtaler:

 

- Støtten til Ukraines frihedskamp er øverst på regeringens dagsorden. Det gælder både militært, økonomisk og humanitært. De mobile fyr, som Beredskabsstyrelsen sender til Ukraine, er vigtige for at beskytte den udsatte civilbefolkning mod den barske vinterkulde.

 

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, udtaler:

 

- De seneste måneder har verden været vidne til Ruslands kyniske opskalering af angreb rettet mod Ukraines energiinfrastruktur. Et massivt antal ukrainere befinder sig helt uden eller kun med delvis adgang til elektricitet og opvarmning. Mange ukrainere mangler også stabil adgang til drikkevand og basale livsfornødenheder. Det er en dybt bekymrende situation, hvor jeg frygter for de humanitære følger, i takt med at vinteren bider sig fast.

 

- Ukraine har brug for hjælp på alle niveauer. Det afspejler sig også i udformningen af den seneste danske pakke med akut støtte til Ukraine, der faldt på plads kort før jul. Beredskabsstyrelsens donation af 20 mindre opvarmningsfyr er endnu en konkret håndsrækning, som forhåbentlig vil bidrage til udførslen af vigtige funktioner for den ukrainske befolkning under de barske vintervilkår.

 

Om donationen

Som ved lignende donationer er det i dialog med ukrainske myndigheder konstateret, at der er et match mellem det, ukrainerne efterspørger, og det, Danmark kan levere.

 

Leveringen iværksættes fra Beredskabsstyrelsens internationale logistikcenter i Herning i uge 1. Beredskabsstyrelsen transporterer enhederne til en af EU’s opsamlingscentre i Polen. Her overdrages enhederne til den ukrainske pendant til Beredskabsstyrelsen, der er ansvarlig for transporten ind i Ukraine og for ibrugtagning og drift.

 

Efter at have doneret opvarmningsenhederne skal Beredskabsstyrelsen på ny genanskaffe lignende enheder til brug i styrelsens mobilhospital. Genanskaffelsen finansieres af udviklingsmidler via Udenrigsministeriet.