Koncerence om samfundssikkerhed

Grafik: Beredskabsstyrelsen.

OBS: Konferencen er fuldtegnet, men du kan komme på venteliste ved at kontakte BRS-KTP-BRK@brs.dk.

 

Det risiko- og trusselsbillede, som Danmark står overfor, er i forandring. Kriser er gennem de seneste år blevet mere komplekse og strækker sig ofte over længere tid. Bl.a. COVID-19, den nye sikkerhedspolitiske situation og klimaforandringer er udtryk herfor. Udviklingen stiller nye krav til Danmarks samfundssikkerhed og kræver handling af aktører på tværs af samfundet, såvel i den offentlige som den private sektor.

 

Beredskabsstyrelsen ønsker med konferencen Samfundssikkerhed 2023 at sætte fokus på de nye risici, nye krav og mulige løsninger. Konferencen afholdes den 26. oktober 2023 på Tivoli Hotel i København og er åben for tilmeldinger.

 

- Med det komplekse risikobillede er der behov for at styrke samarbejde og koordination før, under og efter kriser. Det gælder mellem myndigheder, men også i samarbejdet mellem det private og det offentlige, hvor vi kan lære meget af hinanden.

 

- Der stilles samtidig nye krav og forventninger fra såvel EU som NATO til vores robusthed, som vi skal forholde os til for at kunne håndtere fremtidens hændelser i samarbejde med vores internationale samarbejdspartnere og allierede, siger Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg.

 

Konferencen vil indeholde oplæg og paneldebatter med repræsentanter fra myndigheder, forskningsmiljøet samt den private sektor. Blandt oplægsholdere og deltagere i paneldebatter er bl.a. Michael Zilmer-Johns, fhv. NATO-ambassadør og formand for den sikkerhedspolitiske analysegruppe, Ole Kjeldsen, teknologi- og sikkerhedsdirektør i Microsoft Denmark & Iceland, og Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen.

 

Du kan se hele programmet her

 

Konferencens program afsluttes med en frokostbuffet, hvor der vil være mulighed for at drøfte dagens budskaber og debatter med de øvrige deltagere.

 

Ved mange tilmeldinger tages der forbehold for, at Beredskabsstyrelsen kan prioritere mellem deltagere.

Konferencen Samfunds- sikkerhed 2023

  • Torsdag 26/10 2023 kl. 08:30-13:30
  • Tivoli Hotel & Congress Center
  • Arni Magnussons Gade 2, 1577 København
  • Program