Oversvømmelse fra havet

   

Opdateret 23/10.

 

Er du påvirket af stormfloden? Så kan du:

 

 

Hvis du har bolig eller ejendom områder berørt af højvande, kan du finde information om, hvordan du kan forberede dig her: Oversvømmelse fra havet (brs.dk).

Det bliver også blæsende i store dele af landet, se hvordan du forholder dig her: Orkaner og stærke storme (brs.dk). 

Hvis du har spørgsmål om lokale forhold såsom gældende anbefalinger, afhentning af sandsække m.v., skal du henvende dig til din kommune eller dit kommunale redningsberedskab – se kort over redningsberedskaberne her: Find dit brandvæsen (brs.dk).


Det er også en god idé at holde dig orienteret om nyt fra dit område ved at følge udmeldinger fra kommunen, din politikreds eller dit brandvæsen på sociale medier og i medierne. Du kan se meldinger fra en række forskellige beredskabsaktører på X (Twitter) ved hjælp af denne liste: @BRSdk/Beredskabsoverblikket / X (twitter.com).


Beredskabsstyrelsen assisterer i forbindelse med det kommende højvande de kommunale redningsberedskaber en række steder i landet med bl.a. opstilling af mobile dæmninger og pumper.


Beredskabsstyrelsen følger løbende situationen og forskyder mandskab og materiel på tværs af landet til de områder, hvor det er mest efterspurgt.