Georgiske enheder trænet af Beredskabsstyrelsen bidrager til at slukke naturbrande i Georgien sommeren 2022.

Enheder trænet af Beredskabsstyrelsen bidrog i sommer til at bekæmpe naturbrande i Georgien. Foto: Georgiens Forsvarsministerie.

Siden 2019 har Beredskabsstyrelsen været til stede i Georgien. I rammen af et samarbejde mellem NATO og Georgien har Beredskabsstyrelsen udsendt en rådgiver, der bidrager til at videreudvikle Georgiens civile krisestyringskapacitet.

 

Gennem Freds- og Stabiliseringsfonden vil personel fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen over de næste fire år (2023-2026) videreføre Danmarks bidrag til NATO’s indsats i Georgien og bl.a. understøtte landets samarbejde med NATO. I de kommende år vil Danmark udsende yderligere rådgiverbidrag, mobile træningsteams samt materieldonationer.

 

Se mere på Forsvarsministeriets hjemmeside

 

Donationer af materiel

For Beredskabsstyrelsens vedkommende styrkes engagementet den kommende tid. Bl.a. står Beredskabsstyrelsen for to donationer til civile georgiske myndigheder.

 

De to donationer består af brandmateriel (brandslanger, brandpumper mv.) og er doneret til hhv. Emergency Management Service’s (EMS) daglige beredskab og Nationalgardens (GNG) støtte til EMS.

 

Rådgivning

Beredskabsstyrelsens udsendte rådgiver sikrer tæt samarbejde med georgiske og internationale partnere i arbejdet om at kapacitetsopbygge den civile krisestyring.

 

Formålet er at bidrage til videreudviklingen af Georgiens civile krisestyringskapacitet med henblik på, at landet opnår en højere grad af robusthed for at kunne håndtere katastrofer og større ulykker.

 

Beredskabsstyrelsen har derudover bidraget til at udarbejde en publikation om det georgiske krisestyringssystem.

 

Træning og uddannelse

Instruktører fra Georgiens Nationalgarde, der er trænet af Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet, har trænet reservister, der i sommer assisterede det daglige beredskab (EMS) med at bekæmpe tre store skovbrande. Beredskabsstyrelsen superviserede træningen af reservisterne. Under indsatsen blev dansk-doneret materiel anvendt.

 

Forventet i maj og juni tager endnu en medarbejder fra Beredskabsstyrelsen til Georgien for i samarbejde med Hjemmeværnet at undervise instruktører fra EMS og GNG.

 

Se mere om Beredskabsstyrelsens engagement i Georgien nedenfor.