Hendes Majestæt Dronningen ved faneindvielse ved Beredskabsstyrelsen Sjælland.

Hendes Majestæt holdt en kort tale og slog traditionen tro et symbolsk søm i fanen. Foto: Stine S. Nielsen, Flyvevåbnets Fototjeneste.

Den kongelige indvielse af fanen blev markeret med en parade på beredskabscentret i Næstved. Ud over Hendes Majestæt Dronningen deltog bl.a. forsvarsminister Troels Lund Poulsen, Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg, Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen, og chefen for Beredskabsstyrelsen Sjælland, brigadechef Tine Overby.

 

[Beredskabsstyrelsen]-HMD TAO-2023-[ARTIKEL].jpg

Hendes Majestæt Dronningen overdrager fanen til chefen for Beredskabsstyrelsen Sjælland, Tine Overby. Foto: Stine S. Nielsen, Flyvevåbnets Fototjeneste.

 

 

- Vi har set meget frem til denne dag, og det er en ære, at Hendes Majestæt Dronningen indviede fanen. Det vidner om Majestætens anerkendelse af Beredskabsstyrelsen Sjællands rolle i samfundet – lokalt og nationalt, siger brigadechef Tine Overby.

 

[Beredskabsstyrelsen]-FM BRSS-2023-[ARTIKEL].jpg

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen holder tale ved faneindvielsen. Foto: Stine S. Nielsen, Flyvevåbnets Fototjeneste.

 

 

Beredskabsstyrelsen Sjællands nye fane bærer centerets heraldiske enhedsmærke. Det gyldne blad i midten er en reference til den sjællandske øgruppes fem store brofaste øer: Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Amager.

 

Dråberne symboliserer de seks sunde og bælter, der omkranser øerne: Øresund, Østersøen, Femern Bælt, Langelands Bælt, Storebælt og Kattegat. Bølgen repræsenterer tilknytningen til Næstved, hvor Susåen løber.

 

[Beredskabsstyrelsen]-BRSDIR BRSS-2023-[ARTIKEL].jpg

Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg, slår et søm i fanen ved faneindvielsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland. Stine S. Nielsen, Flyvevåbnets Fototjeneste.

 

 

Om Beredskabsstyrelsen Sjælland

Beredskabsstyrelsen Sjælland indsættes ved større ulykker, kriser og katastrofer på Sjælland og øerne og i resten af Danmark.

 

Siden oprettelsen i 1943 har Beredskabsstyrelsen Sjælland været en central del af ikke bare Sjælland og øernes, men hele Danmarks katastrofeberedskab.

Om fanen

Fanen er en enheds kendings- og samlingsmærke. Fanen har Dannebrog som baggrund og symboliserer forholdet til Kongehuset, folket og fædrelandet.

 

Hendes Majestæt Dronningen tildeler, indvier og overrækker fanen. Ved indvielsen slås tre søm i fanen: Et for Dronningen, et for fædrelandet, og et for modtageren af fanen.

 

Fanen anvendes ved ceremonielle lejligheder.

 

Beredskabsstyrelsens enheder har siden deres oprettelse i varierende grad haft faner, men ikke tidligere Kongeligt indviede faner.