Hendes Majestæt Dronningen ved faneindvielse ved Beredskabsstyrelsen Sjælland.

Hendes Majestæt holdt en kort tale og slog traditionen tro et symbolsk søm i fanen. Foto: Stine S. Nielsen, Flyvevåbnets Fototjeneste.

Den kongelige indvielse af fanen blev markeret med en parade på beredskabscentret i Næstved. Ud over Hendes Majestæt Dronningen deltog bl.a. forsvarsminister Troels Lund Poulsen, Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg, Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen, og chefen for Beredskabsstyrelsen Sjælland, brigadechef Tine Overby.

 

Hendes Majestæt Dronningen overdrager fanen til chefen for Beredskabsstyrelsen Sjælland, Tine Overby.

Hendes Majestæt Dronningen overdrager fanen til chefen for Beredskabsstyrelsen Sjælland, Tine Overby. Foto: Stine S. Nielsen, Flyvevåbnets Fototjeneste.

 

 

- Vi har set meget frem til denne dag, og det er en ære, at Hendes Majestæt Dronningen indviede fanen. Det vidner om Majestætens anerkendelse af Beredskabsstyrelsen Sjællands rolle i samfundet – lokalt og nationalt, siger brigadechef Tine Overby.

 

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen holder tale ved faneindvielsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen holder tale ved faneindvielsen. Foto: Stine S. Nielsen, Flyvevåbnets Fototjeneste.

 

 

Beredskabsstyrelsen Sjællands nye fane bærer centerets heraldiske enhedsmærke. Det gyldne blad i midten er en reference til den sjællandske øgruppes fem store brofaste øer: Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Amager.

 

Dråberne symboliserer de seks sunde og bælter, der omkranser øerne: Øresund, Østersøen, Femern Bælt, Langelands Bælt, Storebælt og Kattegat. Bølgen repræsenterer tilknytningen til Næstved, hvor Susåen løber.

 

Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg, slår et søm i fanen ved faneindvielsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland.

Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg, slår et søm i fanen ved faneindvielsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland. Stine S. Nielsen, Flyvevåbnets Fototjeneste.

 

 

Om Beredskabsstyrelsen Sjælland

Beredskabsstyrelsen Sjælland indsættes ved større ulykker, kriser og katastrofer på Sjælland og øerne og i resten af Danmark.

 

Siden oprettelsen i 1943 har Beredskabsstyrelsen Sjælland været en central del af ikke bare Sjælland og øernes, men hele Danmarks katastrofeberedskab.

Om fanen

Fanen er en enheds kendings- og samlingsmærke. Fanen har Dannebrog som baggrund og symboliserer forholdet til Kongehuset, folket og fædrelandet.

 

Hendes Majestæt Dronningen tildeler, indvier og overrækker fanen. Ved indvielsen slås tre søm i fanen: Et for Dronningen, et for fædrelandet, og et for modtageren af fanen.

 

Fanen anvendes ved ceremonielle lejligheder.

 

Beredskabsstyrelsens enheder har siden deres oprettelse i varierende grad haft faner, men ikke tidligere Kongeligt indviede faner.