Værnepligtige ved Beredskabsstyrelsen.

Foto: Beredskabsstyrelsen.

Værnepligtige og sergentelever i Beredskabsstyrelsen er indkvarteret på kønsfælles stuer i hele landet. Fælles indkvartering blev indført på forsøgsbasis i efteråret 2021 og nu er fuldt indfaset i Beredskabsstyrelsen.

 

Evalueringen er foretaget på baggrund af data fra udvalgte beredskabscentre og bygger på interviews og tilbagemeldinger fra værnepligtige, sergentelever, sergenter og delingsførere.

 

Bedømmelsen er helt overvejende positiv, og det handler ikke bare om det lavpraktiske ved at bo sammen. På værnepligtcentrene opleves nu et endnu bedre sammenhold, når alle døgnets timer bliver tilbragt i samlet flok.

 

- Man har helt klart et bedre sammenhold, når man ikke er delt på køn. Der vil altid være grupper, når man er et stort hold, men det er altid på tværs af værelser og køn, så jeg tror, det har gjort noget godt. Når man lærer at respektere hinandens grænser på stuen, lærer man også at gøre det i delingen, lyder det eksempelvis fra Signe Møller Jæger, som er værnepligtig i Thisted.

 

De værnepligtige siger i evalueringen bl.a. også, at de fælles stuer bidrager til udveksling af forskellige kompetencer og erfaringer, samt at de generelt har en positiv virkning på sammenholdet.

 

Foruden den gavnlige effekt på den sociale dynamik har den fælles indkvartering også været et af tiltagene ift. at imødegå krænkende adfærd.

 

- Generelt oplever vi den fælles indkvartering som et positivt tiltag i forhold til at komme kønskrænkende adfærd til livs. Man kan sige, at seksualisering af kønnene nedbrydes naturligt, når man er på lige fod og behandler hinanden med respekt, siger Lone Aggersbjerg, Arbejdsmiljøinspektør i Beredskabsstyrelsen.