Ruslands angrebskrig i Ukraine har bl.a. medført, at ukrainerne har behov for støtte til at styrke strålingsovervågning og -sikkerhed.

Helt konkret har de ukrainske nukleare myndigheder efterspurgt et mobilt laboratorium til at styrke den operative kapacitet inden for området.

For at imødekomme dette behov, har Finland taget initiativ til det fællesnordiske donationsprojekt ”Nordic Radiation Detection and Nuclide Identification Module (NORDIM)”, som Beredskabsstyrelsen deltager i sammen med Norge og Sverige.

Projektet er et samarbejde mellem de nukleare beredskaber i Finland, Sverige, Norge og Danmark, som ledes og implementeres af Finland.

Beredskabsstyrelsens andel i projektet er finansieret af Freds- og Stabiliseringsfonden.

- Vi har siden krigens begyndelse fulgt situationen i Ukraine tæt. Det samme gør sig gældende i de øvrige nordiske lande, og dette projekt, er endnu et led i den vigtige samlede indsats for at understøtte Ukraine, siger chef for Nukleart Beredskab Steen Nordstrøm.

Det mobile laboratorium forventes leveret til Ukraine i 2025. Herefter arrangeres kapacitetsopbygning og undervisning af ukrainsk personel.

Danmarks nukleare beredskab udarbejder dagligt vurderinger af den nukleare sikkerhed i ind- og udland. Desuden indgår Beredskabsstyrelsen løbende i internationalt samarbejde, som donationen til NORDIM-projektet er seneste eksempel på.