Markbrand - Beredskabsstyrelsen og kommunale beredskaber

Foto: Colourbox  

Nedsæt risikoen for markbrande ved at træffe forholdsregler før og under høstarbejdet – og vær forberedt, hvis uheldet skulle være ude.


Høsten nærmer sig, og her er det ekstra vigtigt at være opmærksom på risikoen for markbrande. Hver sommer, de seneste fem år, er brandvæsenet blevet tilkaldt til at slukke markbrand mindst 276 gange. I den rekordtørre sommer i 2018 var tallet helt oppe på 959 udkald til markbrande.

Foreløbig har vejret været knastørt, og selvom der er kommet regn den seneste tid, er det stadig relativt tørt i det meste af landet. Holder tendensen forventes et meget højt antal markbrande i forbindelse med høsten igen i år.

 

Før høstarbejdet

 

Du kan gøre dit for at forebygge, at høsten går op i røg, ved at følge nogle simple forholdsregler:

Før høstarbejdet:

 • Sørg for at maskinen er vedligeholdt – smør maskindele, efterse remme, kontrollér køler og kølerslange, efterse det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør
 • Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Det kan være en god idé også at medbringe branddaskere/bladriver eller lignende
 • Sørg gerne for noget ekstra udstyr ved marken, som evt. kan lave et brandbælte eller slukke en brand
 • Tjek Brandfare.dk – her angives, hvor let en brand opstår i naturen

 

Under høstarbejdet


Under høstarbejdet:

 • Rengør jævnligt maskinen og rens særligt køleren og udstødningssystemet for støv og avner
 • Skærp din opmærksomhed, jo tørrere, varmere og mere blæsende det er
 • Giv dig selv og udstyret nogle pauser. Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj, tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt materiale
 • Husk mobiltelefonen til eventuel alarmering
 • Undlad tobaksrygning under høstarbejdet

Hvis uheldet alligevel er ude:

 1. Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed – hvis muligt, drej køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer ved udstigning

 2. Ring omgående til brandvæsenet på 1-1-2

 3. Hvis muligt, prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare:
  a. Brug pulverslukker og håndslukker til brand på maskiner
  b. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner m.v.
  c. Lav evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde, hvis du har forberedt udstyr til dette
  d. Tag højde for vinden – ild spreder sig i vindretningen

 4. Modtag brandvæsenet – en ”vejlods” vil kunne guide brandvæsenet den hurtigste vej

Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke kun er mejetærskeren, der kan være ophav til branden, men også halmpresseren.

 

Følg risikoen for brand på Brandfare.dk
På Brandfare.dk finder du et brandfareindeks. Det kan du bruge til at vurdere risikoen for, at der opstår markbrand. Risikoen for brand stiger, når det er tørt, varmt og blæsende.

- Tjek brandfareindekset, inden du høster. Hvis vi er oppe i de orange og røde nuancer, skal du overveje at vente med høstarbejdet – eller i hvert fald være ekstra opmærksom på at undgå, at der opstår brand, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

Brande på marker og i maskiner er dyre, tidskrævende og farlige for mennesker og dyr.

- En hyppig årsag til markbrande er gnister fra maskinerne, som antænder markerne, eller at maskinerne bliver for varme og derfor antænder støv eller andet tørt materiale. Sørg derfor for at rengøre og tjekke maskineriet jævnligt, siger Henning Sjørslev Lyngvig, der er landskonsulent for Maskiner og Markteknik i SEGES Innovation.

Det nytter noget at træffe sine forholdsregler, også hvis der skulle opstå en brand.

- Det kan virkelig gøre en stor forskel, hvis man er godt forberedt. Vand fra marksprøjten eller et brandbælte lavet med stubharven kan redde afgrøder og maskiner. Men lad være at tage chancer, hvis ilden har fået fat – sørg for at komme væk, og ring efter brandvæsenet på 1-1-2, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber.


For yderligere kommentarer:

 • Bjarne Nigaard, sekretariatschef, Danske Beredskaber, tlf.: 31 37 88 05
 • Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert, Beredskabsstyrelsen, tlf.: 20 89 84 71
 • SEGES pressetelefon: 29 11 65 04

 

 

 

FAKTA

 • 2018 var et rekordvarmt og tørt år, hvor brandvæsenet rykkede ud til 959 markbrande.
 • I 2022 rykkede brandvæsenet ud til 444 markbrande.