Veterandag 2023

Foto: Line Fjordside, Beredskabsstyrelsen.


Når jordskælv, oversvømmelse, pandemier og følger af krig rammer civilbefolkninger uden for Danmarks grænser, kan Beredskabsstyrelsen blive indsat. Der udsendes eksperter og materiel til det katastroferamte område, som passer netop til det behov for hjælp, som landet efterspørger.

Beredskabsstyrelsens internationale beredskab kan operere alene men typisk i samarbejde med andre lande og internationale humanitære organisationer – og altid i samarbejde med de nationale myndigheder i det pågældende land. Beredskabsstyrelsens udsendte er fastansatte eller frivillige fra det operative beredskab i Danmark.

 

Modtagerne af medaljer og diplomer på Beredskabsstyrelsens veterandag 2023.

Foto: Line Fjordside, Beredskabsstyrelsen.

 

- Vi er stolte af vores udsendte. De stiller op, ofte med kort varsel, og rejser til kriseramte områder for at gøre en vigtig og konkret forskel for mennesker i nød. Derfor fortjener de en særlig tak og anerkendelse. Det markeres på Beredskabsstyrelsens Veterandag.” siger Laila Reenberg, direktør for Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsens første internationale mission var en nødhjælpstransport til Holland i forbindelse med oversvømmelserne i 1953. Siden da har Beredskabsstyrelsen udsendt omkring 1850 personer. Det seneste år har Beredskabsstyrelsen haft 35 specialister udsendt til bl.a. vandrensning ved de massive oversvømmelser i Pakistan i september 2022 og til understøttelse af nødhjælpsarbejdet ved jordskælvet i Tyrkiet i februar måned. Begge bidrag skete i tæt nordisk samarbejde og via EU. Herudover har Beredskabsstyrelse i stort omfang bidraget til indsatsen i Ukraine.

– Beredskabsstyrelsens udsendte gør et imponerende stykke arbejde under ofte ekstremt vanskelige betingelser. Vi har al mulig grund til at være stolte af deres dedikerede indsats, der er med til at redde liv både i vores nærområder og i andre dele af verden, hvor nøden ofte er stor, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

I år markeres 30-års dagen for hændelsen i Maglaj i Bosnien, hvor to udsendte og en lokal tolk mistede livet. Som følge af borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, udsendte Beredskabsstyrelsen i 1992 personel til Bosnien, som skulle assistere FN med transport af nødhjælp til isolerede byer. Da en nødhjælpskonvoj den 1. juni 1993 kørte til Maglaj med forsyninger, blev den beskudt af serbiske kampvogne, idet den holdt stille i en tunnel uden for byen. To udsendte fra Beredskabsstyrelsen – Jimmi Nyegaard og Niels Bromand – og en lokal tolk – Zeljko Bilic – afgik ved døden, og flere blev såret. De omkomne mindes ved dette års Veterandag.

Veterandagen 2023 afholdtes på Kastellet i København. Her deltog det seneste års udsendte i en parade og fik tildelt Redningsberedskabets medalje for international tjeneste af fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Medaljen tildeles ansatte, værnepligtige og frivillige i redningsberedskabet, der har udført en fortjenstfuld humanitær indsats uden for Danmarks grænser. Efter det officielle program fik veteranerne mulighed for deltagelse i et socialt arrangement.

På dagen deltog fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, direktør for Beredskabsstyrelsen Laila Reenberg, formand for Centralforeningen for Stampersonel Jesper Korsgaard Hansen, formand for Danmarks Veteraner Niels Hartvig Andersen, chef for Veterancentret Kim Simonsen, veteraner fra Beredskabsstyrelsen, pårørende til de omkomne ved hændelsen i Maglaj 1993 og øvrige særligt indbudte.