Infografik over Beredskabsstyrelsens indsatser i forbindelse med krigen i Ukraine.

Grafik: Beredskabsstyrelsen.

For seks måneder siden, den 24. februar, indledte Rusland en invasion af Ukraine. Danmark var blandt de første lande, der reagerede på ukrainske ønsker om civil assistance. Som et af de første danske initiativer blev Beredskabsstyrelsens mobilhospital doneret til Ukraine.

 

Mobilhospitalet, og siden meget andet af Beredskabsstyrelsens eget materiel, er efter overdragelse overgået til Ukraine, som har taget det i brug.

 

Herudover har Beredskabsstyrelsen, i tæt koordination med andre myndigheder og EU, bidraget med transport og koordinering af en lang række civile donationer fra Danmark til Ukraine samt landets nabolande, der også har anmodet om hjælp grundet krigen.

 

På halvårsdagen for invasionen af Ukraine har Beredskabsstyrelsen samlet et overblik over styrelsens indsatser i forbindelse med krigen i Ukraine.

 

Beredskabsstyrelsens indsats i forbindelse med krigen i Ukraine er én af de største i styrelsens historie. Til sammenligning gennemførte Beredskabsstyrelsen sidste år 14 internationale indsatser.

 

Grafikken øverst indeholder både Beredskabsstyrelsens egne donationer og civile donationer fra andre aktører, herunder f.eks. Sundhedsministeriet, Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS), Erhvervsministeriet og private aktører. Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og EU har været tæt involveret i arbejdet.