Kemisk Beredskab ved Beredskabsstyrelsen har siden mandag udarbejdet prognoser for udbredelsen af gas fra lækagestederne på baggrund af bl.a. vejrprognoser fra DMI.

 

Prognoserne viser, at de koncentrationer af den udsivende gas, som potentielt kan komme over land, er meget små og langt under grænseværdierne for sundhedsfare. Der vurderes heller ikke at være risiko for liv og helbred uden for sikkerhedszonerne til havs.

 

Foruden udarbejdelse af prognoser har Beredskabsstyrelsen natten til tirsdag sendt mandskab og materiel, der kan måle den faktiske koncentration i luften, til Bornholm. Måleholdet har været i gang siden tirsdag morgen, og målingerne bekræfter ligeledes, at der ikke er en sundhedsrisiko.

 

Beredskabsstyrelsen følger situationen og samarbejder med øvrige relevante myndigheder, herunder ved deltagelse i National Operativ Stab (NOST) samt den lokale beredskabsstab på Bornholm.