Beredskabsstyrelsens internationale udsendte uddeler rent vand til befolkningen i Sindh-provinsen i Pakistan.

Flere forskellige beredskabsmyndigheder har i den sidste måned samarbejdet godt for at rense og uddele drikkevand til befolkningen i Sindh-Provinsen i Pakistan. Foto: Beredskabsstyrelsen.

Pakistan har siden juni 2022 været ramt af kraftig monsunregn med 400% mere regn end normalt. Det har ført til kraftige oversvømmelser i landet. I tilfælde af humanitære kriser kan lande anmode om støtte via EU’s civilbeskyttelsesmekanisme. Det gjorde Pakistan, og som svar stillede Beredskabsstyrelsen med et hold af ti specialister og materiel til vandrensning. Senere blev missionen videreført som et nordisk samarbejde.

 

Fra nødløsning til genoprettelse

Vandrensningsmodulet er et effektivt bidrag i akutte krisesituationer som oversvømmelserne i Pakistan, men udstyret er ikke beregnet til længere tids brug. Oversvømmelserne er nu i visse områder på tilbagetog, hvilket giver lokalbefolkningen mulighed for at vende tilbage til deres hjem og genoprette adgangen til lokal vandforsyning.

 

Selvom Pakistan fortsat er ramt af oversvømmelser, afsluttes den dansk ledede mission nu, hvor krisen bevæger sig ind i en rehabiliteringsfase. Beredskabsstyrelsen og det øvrige nordiske hold, bestående af eksperter fra Norge, Sverige og Island, har den seneste tid arbejdet på flere istandsættelsesprojekter sideløbende med den akutte vandproduktion. Konkret er to lokale vandproduktionsanlæg blevet genoprettet. Samtidig er vandkvaliteten ved lokale vandpumper blevet testet.

 

Et stærk nordisk samarbejde

- Missionen viser igen, at vi kan være med til at gøre en konkret forskel ude i verden under virkelig svære forhold. Vi har været meget glade for samarbejdet med vores nordiske kolleger, som gjorde det muligt at forlænge indsatsen til gavn for lokalbefolkningen, siger Brian Thøste Christensen, som er Beredskabsstyrelsens teamleder på missionens afsluttende del.

 

Internationale eksperter i det nordiske beredskabssamarbejde uddeler rent vand til pakistanske borgere.

 

De udsendte specialister har siden midten af september produceret og distribueret rent drikkevand i byen Khipro i Sindh-provinsen i Pakistan, men også i landområder uden for byen, der også er hårdt ramt af konsekvenserne ved oversvømmelserne. I alt har 25 personer fra Danmark, Norge, Sverige og Island deltaget i indsatsen, som er foregået i tæt samarbejde med de lokale myndigheder og den danske ambassade i Pakistan. Distributionen af drikkevand er sket i samarbejde med en lokal NGO.

 

Missionen er finansieret af Udenrigsministeriet og koordineret via EU.