Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) gennemførte i foråret 2022 en undersøgelse af krænkende adfærd blandt værnepligtige på værnepligtuddannelserne i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

 

En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i 2019. I forhold til 2019 ses på flere parametre, at færre værnepligtige i Beredskabsstyrelsen angiver at have oplevet uønsket adfærd i 2022. På enkelte parametre ses stigninger.

 

Beredskabsstyrelsen har nultolerance over for krænkende adfærd. Gennem de seneste år er der i hele organisationen arbejdet på at forebygge og håndtere krænkende adfærd og skabe en åbenhedskultur omkring emnet.

 

- Resultaterne for 2022 indikerer, at vores fokus og initiativer på området har en effekt. Men vi er ikke i mål endnu, siger direktør Laila Reenberg og fortsætter:

 

- Vi kan se i resultaterne, at den krænkende adfærd ikke kun men især er noget, der udspiller sig mellem de værnepligtige. Vi skal være endnu tydeligere over for vores værnepligtige om, at krænkende adfærd ikke hører til i Beredskabsstyrelsen. Det har vi et ansvar for, at alle – både ansatte og værnepligtige – forstår og lever efter.

 

Du kan se resultaterne af undersøgelsen på Forsvarsministeriets Personalestyrelses hjemmeside.

Iværksatte initiativer

I samarbejde med andre enheder i Forsvarsministeriets koncern er der iværksat en række tiltag. Bl.a. undervises alle værnepligtige, sergentelever og officerskadetter i forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd.

Blandt chefer er der et kontinuerligt fokus på nultolerance og handlepligt over for krænkende adfærd. Der er udarbejdet et actioncard for at sikre korrekt håndtering af situationer med krænkende adfærd.

Baseret på erfaringer fra bl.a. Norge og den danske hær er der etableret fælles indkvartering af kvindelige og mandlige værnepligtige som et initiativ med henblik på at forebygge krænkende adfærd.

 

Det igangværende arbejde fortsætter og vil fortsat have stort ledelsesmæssigt fokus.