Nytår.

Grafik: Beredskabsstyrelsen.

Nytårsdøgnet er årets travleste døgn for brandvæsenet. Brandfolkene rykker i gennemsnit ud over 500 gange. Det er ca. fem gange så mange udrykninger som på et gennemsnitsdøgn.

 

Travlheden skyldes tit container- eller affaldsbrande. I gennemsnit var 221 af udrykningerne til container- eller affaldsbrande. Det er mere end 40 gange så mange som normalt.

 

- En stor del af udrykningerne i nytårsdøgnet er til containere eller affald. Når der er brand i containere eller affald i nytårsdøgnet, så er der en vis formodning om, at det ofte drejer sig om påsatte brande. Når man smider fyrværkeri i containere og skraldespande, kan det hurtigt udvikle sig til en brand, og så får brandvæsenet travlt, siger Danske Beredskabers sekretariatschef, Bjarne Nigaard, og minder om, at en brand, der begynder i en container, sagtens kan brede sig til nærliggende bygninger.

 

Reducér risikoen for brand

Du kan medvirke til at gøre nytårsdøgnet lettere for landets brandfolk.

 

- Vi ved ikke altid, hvor fyrværkeriet ender. Inden nytårsdøgnet er det derfor en god idé at forebygge risiko for brand. Vi kan rydde op omkring vores boliger, på terrasser, i åbne carporte og på altaner. På den måde undgår vi at have let antændeligt materiale liggende tilgængeligt for vildfarne raketter.

 

- På selve nytårsaften skal vi overholde sikkerhedsafstandene og undersøge, om der er særligt brændbare materialer i nærheden, inden vi skyder fyrværkeriet af. Er der eksempelvis bygninger med stråtag i nærheden, er sikkerhedsafstanden for affyring af raketter mindst 200 meter og mindst 100 meter for andet fyrværkeri, siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.

 

Det er også vigtigt, at du skyder forsvarligt af for at begrænse risikoen for, at raketter og andet fyrværkeri kommer på afveje.

 

Fem råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen til et brandsikkert nytår

 

  • Luk og lås døre til garage og skur.
  • Placér affaldscontainere m.v. i god afstand fra bygninger, luk låget og lås dem om muligt.
  • Fjern brændbart materiale fra carport, altan, kælderskakt og lignende.
  • Benyt kun godkendt fyrværkeri og overhold sikkerhedsafstandene, der skal fremgå af fyrværkeriet. Husk dobbelt afstand i vindens retning.
  • Brug fyrværkeriet, som det er tiltænkt, og hvor det er tiltænkt – og hold afstand!

 

Følg også de fem fyrværkeriråd for at reducere risikoen for personskader – læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Husk stadig afstand til håndspritten

Du skal selvfølgelig også fortsat være opmærksom på at holde afstand mellem håndsprit og ild. Hold derfor håndspritten væk fra bordbomber og nytårsfyrværkeri.

 

Godt nytår!

Råd og regler

  • Brug altid beskyttelsesbriller
  • Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
  • Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
  • Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet
  • Gå aldrig tilbage til en fuser

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Information om transport af farligt gods, herunder fyrværkeri:

 

 

Information om fyrværkeri generelt fra Sikkerhedsstyrelsen.