Helhedsorienteret beredskabsplanlægning.

Grafik: Beredskabsstyrelsen.

Vejledningen Helhedsorienteret beredskabsplanlægning, der siden 2008 har sat standard, defineret et fælles sprog og skabt rammerne for statslige, regionale og kommunale myndigheders beredskabsplanlægning, foreligger nu i en ny og forbedret udgave.

 

- Vi har holdt fast i struktur, principper og væsentlige dele af den ”gamle” vejledning, som beredskabsplanlæggerne fortsat efterspørger og anvender, men samtidig har vi foretaget en gennemgribende ajourføring og videreudvikling af indholdet, siger kontorchef for Beredskabsplanlægning og krisestyring, Ulrik Keller.

 

Af væsentlige ændringer og nyskabelser i vejledningen kan bl.a. nævnes:

 

  • Et helt nyt kapitel ’Kom godt i gang’, der giver læseren en hurtig og overskuelig introduktion til beredskabsplanlægning i ”teori” og praksis.
  • Kerneopgaverne ’Kriseledelse’ og ’Fortsat drift og genopretning’ er beskrevet.
  • To nye planlægningselementer ’Struktur og organisering’ samt ’Implementering af læring’ er også beskrevet.
  • Der er sket en modernisering og udbygning af afsnittet vedrørende ledelse på strategisk, operationelt og taktisk niveau.
  • Nye tekster vedrørende bl.a. lovgrundlag, beredskabskultur, tilsyn med og revision af beredskabsplaner, samt modeller for beredskabsplanlægning er udarbejdet.

 

- Det har været vigtigt for Beredskabsstyrelsen at inddrage og nyttiggøre beredskabsplanlæggernes input og ønsker til ajourføring af vejledningen. Det er trods alt dem, der skal bruge den i praksis. Derfor har Beredskabsstyrelsen rakt ud og inddraget en række statslige myndigheder, regioner, kommuner, kommunale redningsberedskaber og private virksomheder i processen, og vi har naturligvis brugt deres gode idéer og forslag til forbedringer, siger Ulrik Keller.