Omkomne i brand i 2021.

Antal omkomne i brand pr. år. Statistik og illustration: Beredskabsstyrelsen.

Opdatering: Efter publicering af rapporten er der identificeret to yderligere dødsbrande, således at der i alt har været 48 dødsbrande og 52 omkomne ved brand i Danmark i 2021. Rapporten opdateres snarest med de nye tal.

 

Sidste år omkom 50 personer i brand. Det er historisk set et relativt lavt antal. Ser man over de seneste fem år (2017-2021), omkom samlet 285 personer som følge af brand.

 

Tendensen er generelt nedadgående, og antallet af omkomne over de seneste fem år er faldet med samlet 54 personer sammenlignet med perioden 2012-2016, hvor 339 personer mistede livet.

 

Omkomne i brand

  • Mænd har højere risiko end kvinder.
  • Over 50 år gamle.
  • Ofte med fysisk og/eller kognitiv funktionsnedsættelse.
  • Bor ofte alene.
  • Private hjem – oftest den omkomnes bolig.
  • 1/3 af de omkomne har modtaget pleje i forskelligt omfang i deres hverdag.
  • 1/10 af de omkomne i perioden 2016-2021 døde efter en utilsigtet brand på et plejehjem.
  • Mere end halvdelen af brandene opstår ved uforsigtighed ved rygning.
  • Disse brande opstår hyppigst i stuen eller soveværelset, og oftest personnært i enten seng eller siddemøbel.
  • Ved mindst halvdelen af de brande, hvor personer omkommer, er der ikke installeret en røgalarm.

 

I forhold til typiske karakteristika ved dødsbrande og de personer, der omkommer i brand, skiller mønstrene i årsstatistikken for 2021 sig på de fleste parametre ikke ud. Uforsigtighed ved rygning er fortsat den hyppigste årsag til brande, hvor personer omkommer.

 

Læs mere i rapporten nedenfor. Rapporten er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen som led i et samarbejde med TrygFonden.