Laila Reenberg og Henrik Ryberg (CH FAK)

Beredskabsstyrelsens direktør Laila Reenberg (til højre) og Forsvarsakademiets chef, Henrik Ryberg (til venstre).

Beredskabsstyrelsens grundlæggende sergentuddannelse, herunder det samlede mål og læringsudbytte, undervisernes kvalifikationer, uddannelsesdokumentationen og undervisningsevaluering på uddannelsen, har i 2021/22 været fremlagt for Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) med henblik på en vurdering af uddannelsens niveau i relation til den nationale kvalifikationsramme.

 

Beredskabsstyrelsen har nu modtaget vurderingen fra AI, som vurderer, at uddannelsen kan indplaceres på kvalifikationsrammens niveau 4.

 

Med niveauvurderingen af Beredskabsstyrelsens Grundlæggende Sergentuddannelse er alle de grundlæggende sergentuddannelser i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen således blevet indplaceret på niveau 4 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, der i det civile uddannelsessystem svarer til eksempelvis grundforløb og enkeltfag på erhvervsuddannelser.

 

Den godkendte niveauvurdering er dermed en anderkendelse af kvaliteten af sergentuddannelsen.

 

Styrker anerkendelsen af sergentens uddannelsesmæssige kompetencer

Niveauvurderingen medvirker desuden til, at sergentens uddannelsesmæssige kompetencer bliver anerkendt. Det kan bidrage til, at sergentens muligheder styrkes i forhold til at få merit og realkompetencevurdering inden for både civil og militær uddannelse. Niveauvurderingen skaber dermed et sammenligningsgrundlag til det civile uddannelsessystem, og det kan blive mere tydeligt for civile uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere, hvilke kompetencer sergenterne har efter en uddannelse på sergentskolen.

 

Niveauvurderingen kan således også medvirke til at minimere dobbeltuddannelse, både inden for det faglige område og niveau.

 

– Jeg er utrolig glad for, at Beredskabsstyrelsens sergenters uddannelsesmæssige kompetencer bliver sat i fokus og får den anerkendelse som de fortjener. Beredskabsstyrelsens sergentuddannede opnår en lang række relevante kompetencer, som nu bliver mere tydelige for civile uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere, siger Beredskabsstyrelsens direktør Laila Reenberg.