Aftalen mellem Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Beredskabsstyrelsen etablerer rammerne for det fremtidige samarbejde. Det tætte samarbejde understøttes af, at de to styrelser ligger i tilknytning til hinanden i Birkerød.


Siden etableringen af Styrelsen for Forsyningssikkerhed i august 2020 har de to styrelser samarbejdet om at understøtte Testcenter Danmark i forbindelse med en række opgaver relateret til COVID-19-pandemien.


Hvor Beredskabsstyrelsen blandt andet har støttet med podning af borgere ved testfaciliteter over hele landet, bistår Styrelsen for Forsyningssikkerhed Testcenter Danmark med koordinering af samarbejde og praktisk understøttelse af testindsatsen.


Samarbejdet mellem de to styrelser har således hidtil haft et operativt sigte og udvides nu med den nye aftale til at kunne omfatte andre områder.


Aftalen skal blandt andet være med til at styrke:

 

  • Koordinering og gensidig videndeling på ansvarsområder hvor der er snitflader mellem de to styrelser
  • Identificering af strategiske udviklingsområder, fx i samarbejde om opgaver forbundet med EU-nødlageret af værnemidler i Danmark
  • Samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplaner og krisestyring
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af fælles uddannelse og øvelser

 

Samarbejdsaftalen blev underskrevet i dag af Lisbet Zilmer-Johns, direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed, og Flemming Klokager, fg. direktør for Beredskabsstyrelsen.