Brandbil brandvæsen kommunalt redningsberedskab

Foto: Colourbox.

Rundt omkring i landet er der mange initiativer i gang for at rekruttere og fastholde brandfolk. Som et led heri ophæves 1. januar 2022 den nuværende femårs forældelsesfrist for branduddannelsen på det manuelle niveau. I stedet indføres en ny model, der tager udgangspunkt i de enkelte brandfolks kompetencer.

 

Modellen indebærer, at brandfolk, der søger ind i operativ tjeneste igen efter en periode, hvor kompetencerne ikke er blevet anvendt eller vedligeholdt, skal igennem en kompetenceafklaring og et uddannelsesforløb, før den pågældende kan fungere i operativ tjeneste igen. Brandfolks uddannelse falder dermed ikke længere automatisk for en generel forældelsesfrist.

 

Om modellen

Modellens faglige indhold tager udgangspunkt i de kompetencemål, som den nuværende Funktionsuddannelse Indsats indeholder. Modellen skal sikre bedre udnyttelse af erhvervede kompetencer og uddannelse og kan medvirke til at skabe mere fleksible muligheder for rekruttering og fastholdelse.

 

Kompetenceafklaringsværktøjet, som tager udgangspunkt i brandmandseksamen, er under udarbejdelse og forventes på plads i 1. kvartal 2022. Hvis der opstår behov for kompetenceafklaring inden da, vil Beredskabsstyrelsen være behjælpelig med at afklare de konkrete sager.

 

Beredskabsstyrelsen har opdateret de Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed for så vidt angår ændringen af forældelsesfristen for det manuelle niveau samt for det pædagogiske område i relation til Kvalifikationsrammen for livslang læring, mv.

 

Det er ansættelsesmyndighedens ansvar at gennemføre kompetenceafklaringen og sammensætte et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb.