Faldsikring

Foto: Beredskabsstyrelsen.

Metodehæftet er opdateret med den nyeste viden og indeholder fotos og grafik, der illustrerer og supplerer teksten.

 

Metodehæftet vil blive brugt både på Beredskabsstyrelsens redningsspecialistuddannelse og i de kommunale redningsberedskabers efter- og vedligeholdelsesuddannelse samt GUI og FUI.

 

Du finder metodehæftet her.