Beredskabsstyrelsen ved en indsats i 2018.

Den nye håndbog i indsatsjura skal blandt andet bruges på Beredskabsstyrelsens indsatslederkursus.

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med Horten Advokatpartnerselskab og Danske Beredskaber udarbejdet en håndbog i indsatsjura.

 

Håndbogen er primært udarbejdet til brug for undervisning i indsatsjura på indsatslederkurset (den beredskabsfaglig del) på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev, men vil også kunne anvendes ved lokal efter- og videreuddannelse af indsatsledere ved de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen samt som opslagsværk.

 

Håndbogen udgives elektronisk og kan frit anvendes. Bemærkninger og forslag til udvikling af håndbogen kan sendes til brs-ktp-kob@brs.dk.

 

Læs "Håndbog i indsatsjura - Redningsberedskabets operative del".