Kort over Norden

Illustration: Forsvarsministeriet.

Fra den 7. til den 9. december er Beredskabsstyrelsen vært for Nordisk Chefkursus. Det er en årligt tilbagevendende konference på beredskabsområdet for beslutningstagere fra nordiske nationale og lokale myndigheder og forskere. Værtsskabet går på skift mellem de nordiske lande. Kurset afvikles i år virtuelt.

 

Under det overordnede tema er klimarobusthed i Norden behandles emner som:

 

  • Betydningen af klimaforandringer fra økonomiske, sociale og sikkerhedsmæssige perspektiver.
  • Implikationer for civilbeskyttelse og katastrofeberedskab.
  • Nordisk og internationalt samarbejde på beredskabsområdet.

 

Deltagerne kommer bl.a. fra centrale og lokale beredskabsmyndigheder, politi, forskningsverdenen og det politiske niveau i de nordiske lande.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen holder åbningstale. Henrik Breitenbauch fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet modererer diskussionerne.

 

Forskningen indikerer, at klimaforandringerne vil medføre voldsommere vejr. Vi har allerede set eksempler på, hvilke konsekvenser voldsomt vejr kan have, for eksempel med de katastrofale oversvømmelser i Tyskland og andre lande i sommer. Det er en udfordring for myndigheder med beredskabsansvar og understreger vigtigheden af at tænke beredskab ind fra start. Der er forskelle på, hvordan vi går til krisestyring, beredskabsplanlægning og indsatser i Norden, men vi står over for mange af de samme risici, og vi kan lære meget af hinanden.

Laila Reenberg, direktør i Beredskabsstyrelsen.

 

Se det fulde program for Nordisk Chefkursus her.