Under en IRRS-mission gennemgår internationale eksperter blandt andet de lovgivnings- og tilsynsmæssige rammer på det radiologiske og det nukleare område. Gennem missionen opnår medlemsstaten, i dette tilfælde Danmark, et ”peer review” af både lovgivningsmæssige og tekniske forhold. I Danmark er de tidligere forsøgsreaktorer og mellemlageret for radioaktivt affald på Risø omfattet af IRRS-missionens område.

 

IRRS-missionen til Danmark er blevet gennemført af et team bestående af eksperter fra andre IAEA-medlemsstater og IAEA-repræsentanter. Missionen har gennemført en række interviews, hvor eksperterne har gennemgået forskellige områder med repræsentanter fra myndighederne. Der er således gennemført en række interviews med Beredskabsstyrelsen angående styrelsens opgaver som nuklear tilsynsmyndighed og styrelsens opgaver inden for nukleart beredskab.

 

IRRS-missionen har blandt andet omfattet en gennemgang af danske lovgivningsmæssige rammer for nuklear sikkerhed, radiologisk sikkerhed, håndtering af radioaktivt affald og sikkerhed og sikring i forbindelse med transport af nukleart og radioaktivt materiale samt gennemgang af beredskab.

 

IRRS-missionen til Danmark afsluttes senere med en rapport, som vil indeholde en række anbefalinger angående lovgivningsmæssige forhold, beredskabsmæssige forhold og om overordnede politikker og strategier inden for det radiologiske og det nukleare område.

 

Ekspertteamet har fundet, at Danmark er dedikeret til at opretholde og styrke sine omfattende lovgivningsmæssige rammer for stråling og nuklear sikkerhed, men peger også på områder, hvor der kan ske forbedringer.