Fukushima reaktor 3 okt 2011 Giovanni Verlini IAEA

Fukushima reaktor 3, oktober 2011. Foto: Giovanni Verlini / IAEA.

Fredag den 11. marts 2011 klokken 14.46 (06.46 dansk tid) blev Japan ramt af et kraftigt jordskælv. Jordskælvet blev målt til 9,0 og udløste en tsunami.

 

50 minutter efter jordskælvet ramte tsunamien den japanske kyst, hvor Fukushima Daiichi-kernekraftværket ligger. Tsunamien medførte eksplosioner, radioaktiv udledning og delvis nedsmeltning på tre af kraftværkets reaktorer.

 

Fukushima-ulykken betragtes på linje med Tjernobyl-ulykken i 1986 som en af de alvorligste nukleare ulykker nogensinde. Håndteringen af ulykken har kostet milliarder og ventes at strække sig mange år ud i fremtiden.

 

Fukushima reaktor 4 dec 2012 Gill Tudor IAEA

Fukushima reaktor 4, december 2012. Foto: Gill Tudor / IAEA.

 

 

Efter Fukushima

Fukushima-ulykken medførte intens international opmærksomhed på sikkerhed på kernekraftværker. I EU blev der gennemført stresstests af alle kernekraftværker med særligt fokus på konsekvenser af mulige katastrofer som f.eks. jordskælv.

 

Herhjemme medførte ulykken øget fokus på beredskabsplanlægning og øvelser for at styrke samarbejdet blandt aktørerne i det nukleare beredskab og med udenlandske samarbejdspartnere. Desuden blev en række specialister fra Beredskabsstyrelsen uddannet til at måle mere detaljeret for radioaktiv forurening.

 

- Det er uhyggeligt at tænke tilbage på ulykken og den intense tid, der fulgte. Men myndighederne herhjemme og internationalt har ikke siddet på hænderne. Vi står på flere områder bedre rustet i dag end for ti år siden, siger chef for Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen, Steen Nordstrøm.

 

- Der er kommet et endnu skarpere fokus på sikkerheden på de enkelte værker. Herhjemme har vi fået bedre beredskabsplaner, og vi arbejder løbende med blandt andet øvelser og uddannelse.

 

 

Tilbageblik

Fukushima Daiichi-kernekraftværket har seks reaktorer. Reaktor 1, 2 og 3 var i drift, reaktor 4, 5 og 6 var nedlukkede for regelmæssigt serviceeftersyn. Det brugte brændsel fra de nedlukkede reaktorer var anbragt i brændselsbassiner øverst i reaktorbygningerne.

 

Da jordskælvet indtrak, lukkede reaktor 1, 2 og 3 automatisk ned, så kædeprocessen stoppede. Samtidig startede dieselgeneratorer op og sikrede nødstrømsforsyningen til anlæggene, som stadig havde behov for køling for at absorbere restvarmen.

 

Da tsunamien skyllede ind over anlægget, blev kældrene på reaktor 1-4 oversvømmet. Reaktor 5 og 6 var lidt højere placeret. Kældrene rummede dieselgeneratorer og hovedparten af det elektriske udstyr. Derfor blev strømforsyningen slået ud. Det betød, at kølingen til reaktorerne og brændselsbassinerne ikke længere fungerede.

 

På grund af den svigtende køling steg temperaturen i reaktorbeholderne, hvilket førte til delvis smeltning af reaktorbrændslet. Temperaturforøgelsen betød også, at der udvikledes brint, som efter et stykke tid forårsagede tre eksplosioner i reaktorbygningerne.

 

Samtidigt steg trykket i reaktorindeslutningerne så meget, at det blev nødvendigt at lede luft og damp ud for at forhindre, at indeslutningerne blev yderligere beskadiget. Derved blev der også udledt store mængder radioaktivt materiale i miljøet.

 

Det lykkedes senere at iværksætte en nødkøling af reaktorerne med havvand, som blev pumpet ind ved hjælp af brandpumper. Det begrænsede yderligere skader på reaktorerne. Brændslet i brændselsbassinerne ved reaktor 1-4 manglede også køling, og de fik først tilført tilstrækkelige mængder kølevand, da en meget stor betonpumpe nåede frem.

Umiddelbart efter Fukushima-ulykken fik myndighederne herhjemme travlt med at klarlægge ulykkens konsekvenser og kommunikere til danskere i ind- og udland.

 

Beredskabsstyrelsen spillede en aktiv rolle i krisehåndteringen sammen med bl.a. Sundhedsstyrelsen, Risø DTU, Danmarks Meteorologiske Institut, Fødevarestyrelsen, Danmarks Ambassade i Tokyo og Udenrigsministeriet.

 

I Beredskabsstyrelsens hovedkvarter i Birkerød foregik et intensivt og omfattende arbejde med at bistå borgere, myndigheder og virksomheder med rådgivning og ekspertise. Der blev bl.a. etableret en spørge-svar-central og nedsat en ekspertgruppe til at håndtere krisen.

 

Beredskabsstyrelsen sendte eksperter til Japan som en del af en EU-mission og til den danske ambassade i Tokyo for at rådgive om beredskabsmæssige og strålingsrelaterede forhold.

 

 

Fotos fra IAEA's Flickr under Creative Commons-licens. Croppet.

Danmarks nukleare beredskab

Beredskabsstyrelsen har ansvaret for at udarbejde og revidere den nationale nukleare beredskabsplan. Planen danner rammen for, hvordan en nuklear krise eller ulykke håndteres.

 

Beredskabsstyrelsen opretholder kontinuerlig strålingsovervågning af Danmark og Grønland. Styrelsen kan udsende målehold og –udstyr for at kortlægge radioaktivt nedfald, ligesom styrelsen kan udarbejde spredningsprognoser og analyser til f.eks. beslutningstagere eller andre myndigheder. Arbejdet er forankret i enheden Nukleart Beredskab.

Sundhedsstyrelsen er myndighed på strålebeskyttelsesområdet. Hovedopgaven er at sikre befolkningen, dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling.

 

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen.