[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Den 11. marts inddrog Beredskabsstyrelsen udgangsfrihed og weekendorlov for værnepligtige og sergentelever. Beslutningen blev truffet for at minimere risikoen for smittespredning og for at sikre, at Beredskabsstyrelsen var klar til at rykke ud.

Som led i en kontrolleret og gradvis genåbning af samfundet har Beredskabsstyrelsen besluttet, at de værnepligtige i første omgang kan se frem til atter at kunne gå på weekendorlov, mens der dog stadig er et forøget beredskab på centrene.

- Der vil altid være en risiko, når man åbner gradvist op. Men vurderingen er, at der er så godt styr på smittespredningen i samfundet, at vi mener, at vi nu er bedst tjent med at lade vores værnepligtige få et velfortjent pusterum fra kasernelivet, siger fungerende direktør i Beredskabsstyrelsen, Flemming Klokager.

De værnepligtige sendes  fra den kommende weekend hjem i hold. I første omgang gælder det for ca. halvdelen. De almindelige forholdsregler om bl.a. at holde afstand og have fokus på hygiejne m.v. er i den forbindelse indskærpet over for de værnepligtige.

Beredskabsstyrelsen vil de kommende uger fortsat følge situationen tæt og på den baggrund træffe beslutning om, hvordan og hvorvidt den gradvise genåbning kan fortsætte.

Beredskabsstyrelsen værnepligtige
Værnepligten i Beredskabsstyrelsen varer ni måneder og omfatter undervisning, træning, øvelser og indsættelse ved skarpe hændelser. De værnepligtige udfylder en central funktion i styrelsens operative beredskab.

Efter fire uger er de værnepligtige med, når Beredskabsstyrelsen rykker ud med assistance til de kommunale brandvæsner, politi eller andre myndigheder ved særlige hændelser, større ulykker eller katastrofer.

Efter tre måneder er de værnepligtige uddannet til brandmænd. Efter seks måneder er de uddannet til redningsspecialister og kan indsættes til komplicerede opgaver ved kemikalieuheld, sammenstyrtninger, personredning, oversvømmelser m.v.

Beredskabsstyrelsens værnepligtige har i forbindelse med coronakrisen bl.a. medvirket til at etablere faciliteter for hospitaler flere steder i landet, mens de løbende opgaver som eksempelvis udrykning til brand også er blevet passet.