[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen har ved fem afdelinger i landet i omegnen af 300 værnepligtige. De bor og har deres daglige gang på kasernerne, men har som udgangspunkt fri til at tage hjem om aftenen og i weekenden, med mindre de indgår i udrykningsvagten.

Den frihed inddrages i den kommende tid, herunder den kommende weekend, således at de værnepligtige skal blive på kasernerne.

Det sker for at sikre, at Beredskabsstyrelsen kan opretholde et effektivt beredskab samt for at minimere risikoen for, at værnepligtige bliver smittede eller smitter andre med coronavirus/COVID-19.

- Det er normal praksis, at vi inddrager orlov af beredskabshensyn hvis der eksempelvis varsles om voldsomt vejr. Det usædvanlige i denne situation er, at inddragelsen er mere omfattende end normalt. Jeg tror dog, at både de værnepligtige, deres pårørende og borgerne generelt har forståelse for, at vi befinder os i en ekstraordinær situation netop nu, siger fungerende direktør i Beredskabsstyrelsen, Flemming Klokager.

Der tages i løbet af næste uge stilling til, om tiltaget forlænges.

Beredskabsstyrelsen værnepligtige
Værnepligten i Beredskabsstyrelsen varer ni måneder og omfatter undervisning, træning, øvelser og indsættelse ved skarpe hændelser. De værnepligtige udfylder således en helt central funktion i beredskabet.

Efter fire uger er de værnepligtige med, når Beredskabsstyrelsen rykker ud med assistance til de kommunale brandvæsner, politi eller andre myndigheder ved særlige hændelser, større ulykker eller katastrofer.

Efter tre måneder er de værnepligtige uddannet til brandmænd. Efter seks måneder er de uddannet til redningsspecialister og kan indsættes til komplicerede opgaver ved kemikalieuheld, sammenstyrtninger, personredning, oversvømmelser m.v.