[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Danmark er fortsat i en alvorlig situation på grund af udbredelsen af coronavirus/COVID-19. Derfor skal Beredskabsstyrelsen kunne opretholde beredskabet til løsning af såvel opgaver i forbindelse med coronavirus/covid-19 som de mere traditionelle opgaver til støtte for de øvrige myndigheder ved fx brand eller oversvømmelse.
 
Hos Beredskabsstyrelsen udgør de værnepligtige en vigtig del af det operative beredskab, og på den baggrund blev det den 11. marts besluttet at inddrage udgangsfrihed og weekendorlov for værnepligtigt personel (menige og sergentelever) for at sikre, at beredskabet kan opretholdes, ligesom det medvirker til at minimere risikoen for smittespredning.
 
Det er nu besluttet at opretholde og forlænge dette tiltag. Indtil videre strækker tiltaget sig i lighed med de af regeringen udmeldte generelle foranstaltninger frem til 30. marts, og fremadrettet vil tidsperspektivet ligeledes følge den udmeldte tidshorisont.
 
- Det er usædvanligt, at vi i så stort omfang holder de værnepligtige på Beredskabsstyrelsens kaserner. Men jeg er sikker på, at både de værnepligtige, deres pårørende og befolkningen forstår, at situationen i det hele taget er usædvanlig. Og at der derfor er behov for, at vi alle steder i beredskabet opretholder vores evne til at passe på Danmark og hinanden, sådan som forholdene er, siger forsvarsminister Trine Bramsen.
 
Pragmatisk linje
Der er til enhver tid omkring 320 værnepligtige, der gør tjeneste på Beredskabsstyrelsens operative centre i hele landet. Tiltaget gælder for alle de værnepligtige. På beredskabscentrene følger man en pragmatisk linje for så vidt angår enkelte værnepligtiges behov for at få fri til eksempelvis særlige familiebegivenheder, hvis de almindelige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne i øvrigt følges. Disse ønsker vurderes fra sag til sag.
 
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges naturligvis også af værnepligtige og øvrigt tilstedeværende personel på alle Beredskabsstyrelsens tjenestesteder, og sker det fx, at en værnepligtig udviser symptomer på sygdom, vil vedkommende blive transporteret hjem af Beredskabsstyrelsen under særlige foranstaltninger for ikke at udsætte andre for smitte.
 
Om værnepligtige i Beredskabsstyrelsen
Værnepligten i Beredskabsstyrelsen varer ni måneder og omfatter undervisning, træning, øvelser og indsættelse ved skarpe hændelser. De værnepligtige udfylder således en helt central funktion i beredskabet.

Efter fire uger er de værnepligtige med, når Beredskabsstyrelsen rykker ud med assistance til de kommunale brandvæsner, politi eller andre myndigheder ved særlige hændelser, større ulykker eller katastrofer.

Efter tre måneder er de værnepligtige uddannet til brandmænd. Efter seks måneder er de uddannet til redningsspecialister og kan indsættes til komplicerede opgaver ved kemikalieuheld, sammenstyrtninger, personredning, oversvømmelser m.v.